Želim

Sada želim da poletim

snagom svoga uma

na moju toplu

stranu banatsku,

ali

ne znam gde da sletim,

daljine me mame.

Sada želim da poletim

na krilima duše svoje.

 

Nisam 'tica, niti anđeo,

nemam krila prava.

Samo sam nežna dama

sa umom sanjarom,

koji je poželeo

malo da luta.

Avaj, oproštaj molim,

jer sam samo žena

i naslućujem

gde bih da sletim,

daljine me mame.

Sada želim da poletim

na krilima ljubavi

u zemlju snova,

dušo moja.

Tvoja čežnja me doziva

i oduzima dah,

ali

ne smem tamo da sletim,

daljine me mame.