Izveštaj o radu Mesne zajednice Novi Bečej u 1997. godini

Poštovani Novobečejci, veliko mi je zadovoljstvo što je u pripremi treća sveska Letopisa. Bez lažne skromnosti verujem da će ove naše sveske Letopisa ostati generacijama posle nas da ih čitaju i da će im omogućiti da na najbolji način shvate kako se živelo i radilo u ovim našim vremenima. Zbog toga svim čitaocima Letopisa podnosim izveštaj o radu u Mesnoj zajednici Novi Bečej za 1997. godinu.

Rad Mesne zajednice Novi Bečej u 1997. godini bazirao se na realizaciji programa mesnog samodoprinosa, realizaciji programa utroška naknade za korišćenje komunalnih dobara u opštoj upotrebi i objedinjavanju svih aktivnosti građana Novog Bečeja u okviru mesne zajednice.

1. Realizacija mesnog samodoprinosa

Mesni samodoprinos u Mesnoj zajednici Novi Bečej uveden je za period 01.01.1995. godine do 31.12.1999. godine. U 1997. godini planom utroška samodoprinosa je bilo predviđeno da se sredstva izdvajaju za sledeće namene:

Namena utroška %
Izgradnja gasovodne mreže 22,00
Realizacija programa atmosferske kanalizacije 48,00
Učešće u finansiranju projekta uređaja za prečišćavanje 6,00
Finansiranje programa kulturnih delatnosti 6,40
- rezervni deo kulture 0,80
- finansiranje učeničkih aktivnosti 0,80
Finansiranje programa sportskih aktivnosti 10,00
- rezervni deo sporta 1,00
- finansiranje učeničkih aktivnosti 1,00
Rad Mesne zajednice 3,00
Aktivnost DVD-a 0,50
Aktivnosti grupe građana 0,50

Mesni samodoprinos je realizovan u delu izgradnje gasovodne mreže i finansiranja sporta, kulture i aktivnosti udruženja građana i rada mesne zajednice. Otpočelo se sa projektom prečistača za kanalizacionu mrežu, a uređenje atmosferske kanalizacije biće izvedeno kada sufinansijeri budu mogli da izdvoje svoj deo sredstava za ove radove.

Izgradanja gasovoda

Projektovan je i izgrađen gasovod u dužini od 2,5 km u ulici Slobodana Perića, delu ulica 5. Oktobar i 1. maj. Na završenom gasovodu je urađen tehnički prijem i dobijena upotrebna dozvola pa je navedena deonica predata građanima na korišćenje. Radove na ovoj trasi izvodio je "Servo Mihalj inženjering", nadzor je vodio ing. Čanji Lajoš iz JP "Komunalac" Novi Bečej. Kompletan posao je završen i isplaćen.

Po saznanju da se sredstva za uređenje kišne kanalizacije neće moći realizovati zbog nelikvidnosti sufinansijera (JP "Direkcija" i "Gornji banat" iz Kikinde) otpočelo se sa finansiranjem nastavka izgradnje gasovoda u Novom Bečeju pa je ugovorena i izvedena deonica u ulicama Josif Marinković, delu ulice 5. Oktobar i ulice Slobodana Perića i Milošev put u dužini od 3,5 km. Navedene radove je izvodio "Servo Mihalj inžinjering" iz Zrenjanina, nadzor je vršio ing. Čanji Lajoš iz JP "Komunalac" Novi Bečej, a trasa je tehnički primljena, dobijena je upotrebna dozvola i predata je na eksploataciju građanima Novog Bečeja. Po dogovoru sa izvođačima deo ugovorene cene u iznosu oko 300.000,00 dinara za izvedene radove plaćaćemo u 1998. godini.

Velikim razumevanjem JP "Komunalac" iz Novog Bečeja uspeli smo da obezbedimo uslove za priključenje građana na postojeću gasovodnu mrežu na 15 rata. Ovu našu akciju prihvatilo je oko 90 porodica i već u grejnoj sezoni 1997/98 ove porodice koriste gas, a priključak će otplaćivati do oktobra 1998. godine.

Uređenje kišne kanalizacije

Planirano je da se u 1997. godini udruže sredstva sa JP "Direkcijom" iz Novog Bečeja i vodoprivrednom organizacijom Gornji Banat iz Kikinde i izvrši regulisanje tokova kišne kanalizacije u delu naselja Šušanj i u Novom Bečeju do ulice Brigadira Ristića. Pošto sufinansijeri nisu mogli da izdvoje svoj deo ostavljeno je da se ovaj deo samodoprinosa realizuje u 1998. godini, a umesto toga se realizovao deo samodoprinosa gasificiranja Novog Bečeja kako je prethodno rečeno.

Učešće u finansiranju projekta prečistača fekalne kanalizacije

Finansiranje projekta prečistača fekalne kanalizacije je potrebno da bi se stvorili uslovi za nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u Novom Bečeju. Ugovorena je izrada idejnog projekta prečistača sa institutom Jaroslav Černi iz Beograda i u ovom projektu učestvuju SO Novi Bečej, JP "Komunalac" Novi Bečej i Mesna zajednica Novi Bečej.

Finansiranje sportskih aktivnosti

Pored redovnog izdvajanja za finansiranje Sportskog društva Jedinstvo od 10% priliva mesnog samodoprinosa finansirali smo iz rezervnog dela za sport i niz drugih aktivnosti građana Novog Bečeja na sportskom polju.

Organizovali smo Prolećni kros dece i omladine koji je okupio oko 700 učesnika i već kod prvog održavanja pokazao opravdanost da ova manifestacija preraste u tradicionalnu manifestaciju.

Pomagali smo učešća naših sportista na svetskim i evropskim prvenstvima (kuglašice i dizače tegova).

Razvoj omladinskog sporta potpomogli smo nabavkom opreme za omladinske ekipe košarkaša i rukometaša.

Sportistima godine dodelili smo pehare.

Finansiranje kulturnih aktivnosti

Redovno izdvajanje za kulturnu delatnost u Novom Bečeju je 8% i ono je redovno realizovano prema dogovoru o utrošku navedenih sredstava korisnicima.

Ono čime se ponosimo je finansiranje i organizovanje kulturnih događanja u Novom Bečeju kao što su Svetosavski bal na kome je učešće uzelo oko 120 gostiju, organizovanje 2. Revije orkestara na čijoj je završnoj večeri nastupilo tri orkestra, a reviju je pratilo 350 gostiju.

Mesna zajednica je u 1997. godini dodelila nagradu publike na Vojvođanskoj smotri orkestara održanoj u Novom Bečeju te nagradu publike na "Obzorjima na Tisi".

Rad udruženja građana u DVD

Izdvajanja za rad DVD-a i udruženja građana utvrđena su programom utroška mesnog samodoprinosa i ona su realizovana u planiranom iznosu. 1997. godine pomogli smo uređenje vatrogasnog doma i učestvovali u organizovanju proslave 115-te godišnjice DVD Novi Bečej.

Bili smo sponzori i priredbi koje su organizovali konjički klub i kinološko društvo.

Rad stručne službe Mesne zajednice

Stručna služba Mesne zajednice je u 1997. godini transformisana. Odlaskom u penziju dva radnika, prelaskom radnika na rad u autobusku stanicu te novom organizacijom rada i raspodelom poslova, stručna služba mesne zajednice Novi Bečej na kraju 1997. godine upošljava 4 radnika umesto dosadašnjih 7. Obim poslova je povećan, ali se u narednom periodu broj radnika neće povećavati.

Realizacija naknade za korišćenje dobara u opštoj upotrebi

Ove godine budžetska sredstva koja se prikupe za ove namene su na budžetskom podračunu i direktno se uplaćuju korisnicima. Navedeni princip je po prvi put uveden 1997. godine i već u prvih 8 meseci takvog finansiranja pokazao je sve svoje prednosti. Sredstva koja se izdvajaju bez posrednika realizuju u skladu sa dinamikom pristizanja sredstava, i ne postoji mogućnost njihovog nekontrolisanog prelivanja iz naseljenog mesta u naseljeno mesto.

Planom utroška navedene naknade Mesna zajednica je određena da izvršava deo plana u vezi održavanja javne rasvete, izgradnje puteva, učešća u izgradnji gasovoda, uređenju grada, rada i održavanju autobuske stanice.

Autobuska stanica

Posle šest godina od prestanka sa radovima na autobuskoj stanici 1997. godine otklonili smo bitne nedostatke i otpočeli sa probnim radom autobuske stanice u Novom Bečeju. Sprečeno je dalje propadanje objekta, a putnici i vozači dobili su na korišćenje objekat kakav su dugo priželjkivali. Po otpočinjanju sa radom autobuske stanice uočeni su nedostaci koji su posledica nekvalitetne gradnje i dugog stajanja objekta pa smo i te nedostatke morali da otklanjamo. Radi se o sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže te rekonstrukciji kotlarnice.

Radi samostalnog finansiranja rada autobuske stanice sav prostor koji nije neophodan za rad autobuske stanice izdali smo drugim korisnicima za poslovni prostor čime smo pored sredstava koja dobijamo od zakupa ostvarili i to da je stanica dobila i nove sadržaje rada.

Na autobuskoj stanici postavljena je i javna telefonska govornica, a postavljanje još dve govornice je ugovoreno i čeka se Telekom iz Zrenjanina da svoje obaveze ispuni i postavi govornice u kiosku kod parka i tržnom centru.

Pošta u Novom Selu

U Novom Selu je posle transformacija pošta, na naš zahtev, produžila je sa radom pošta Novi Bečej 2. Deo objekta je renoviran i pošta Novi Bečej 2 pruža sve poštanske usluge građanima ovog dela naselja.

Radio Novi Bečej

U renoviranim prostorijama Mesne zajednice Novi Bečej otpočeo je sa radom Radio Novi Bečej. Mesna zajednica je delom finansirala nabavku opreme za rad radija i ustupila prostor u kojem radi.

Uređenje grada

Mesna zajednica je u vezi uređenja grada finansirala proširenje kolovoza u ulici Petra Drapšina, opravku klupa u parku i na keju, nabavku korpi za otpatke, postavljanje električnog kabla na keju, izgradnju govornice-kioska u parku. Poslove oko uređenja grada zajednički obavljaju Mesna zajednica, JP "Komunalac" i JP "Direkcija".

Javna rasveta

Po dobijanju javne rasvete na upravljanje u mesnoj zajednici smo se opredelili da popravimo stanje rasvete u rubnim delovima naselja pa je znatno pojačana rasveta u Novom Selu, a u ostalim delovima grada u dva maha je vršena akcija zamena pregorelih sijalica i potrošnih delova rasvete. 1997. godine deo Aračke ulice prvi put je dobio rasvetu. Izvršeno je i dekorisanje centra naselja uoči novogodišnjih praznika.

2. Objedinjavanje aktivnosti u Novom Bečeju

Osnovnu koncepciju rada u mesnoj zajednici: objedinjavanje svih aktivnosti koje se dešavaju u Novom Bečeju smo sledili i u 1997. godini. Opredeljenje nam je da u svakom dešavanju na teritoriji Novog Bečeja mesna zajednica pronađe svoje mesto i da učestvuje, podrži ili proprati te aktivnosti. Ovakav naš koncept prihvaćen je u Novom Bečeju što nam daje nove obaveze, ali i zadovoljstvo da je naš kopncept rada prihvaćen. Nabrojaću samo neke od aktivnosti na ostvarenju navedene koncepcije:

Vašar

Vašar je nastavio sa održavanjima svake četvrte nedelje u mesecu od marta do novembra meseca 1997. godine.

Daljim ulaganjem u vašarište pored vodovodnog i kanalizacionog priključka obezbedili smo i struju na samom vašarištu pa je otklonjena svaka mogućnost improvizacija, po ovom pitanju, koja je ugrožavale živote posetilaca vašara.

Na vašarištu je upravo u toku projektovanje objekta vašarišne uprave, a vašar će dobiti i stočnu vagu i ogradu pa će zadovoljavati propisane uslova za održavanje regionalnog vašara.

Na lokaciji vašarišta, obzirom na sadržaje koje će imati, planira se izmeštanje stočne pijace što će ovoj lokaciji dati nove sadržaje i vidove korišćenja.

Ispraćaj regruta u vojsku

Organizovan je ispraćaj regruta u vojsku za regrute iz cele opštine Novi Bečej u saradnji sa mesnim zajednicama i Skupštine opštine Novi Bečej.

Regrutima su u prisustvu starešina iz Vojnog odseka Zrenjanin, predstavnike SO Novi Bečej, Doma zdravlja i mesnih zajednica uručeni prigodni pokloni koji će ih podsećati na naš grad u toku služenja vojnog roka.

Uputili smo svim vojnicima iz Novog Bečeja čestitke za Božić i Novu godinu.

Zavičajni klub

U skladu sa odlukom Zavičajnog kluba "Novi Bečej" u mesnoj zajednici je od 1996. godine sedište kluba. Prikupljene su adrese članova kluba i Novobečejaca nastanjenih van Novog Bečeja te uspostavljeni kontakti sa njima.

Održali smo godišnji susret zavičajaca kojem je prisustvalo 70 članova kluba. Povodom skupštine Zavičajnog kluba učestvovali smo u izdavanju Letopisa 1996. godine.

Razglednice Novog Bečeja

Sproveli smo akciju na štampanju drugog izdanja Razglednica Novog Bečeja čije je prvo izdanje objavljeno u 1996. godine.

Generalni pokrovitelj i drugog izdanja je GZDP "Novi Bečej". Izdavač je Narodna biblioteka u Novom Bečeju, a fotografije je radio majstor fotografije Sakač Geza. Štampao je "Efekt" Beočin.

Đak generacije

Dodelili smo ustanovljenu nagradu "Đak generacije" u osnovnim školama u Novom Bečeju.

Nagrada je prigodna diploma i knjiga "Stare razglednice Novog Bečeja".

Pašnjački odbor

U okviru gazdovanja pašnjacima Pašnjački odbor je svoju aktivnost usmerio na opravku i čišćenje bunara na pašnjacima te na uređenje šupa i prilaza bunarima. Izgrađeni su metalni korlati za krave i uređen prostor za njihovo čuvanje te je na kvalitetniji način omogućeno stočarima iz Novog Bečeja da vrše mužu krava na pašnjaku. U dogovoru sa privatnom veterinarskom ordinacijom "AVT" stvoreni su povoljni uslovi za veštačko osemenjavanje krava i poboljšanje rasnog sastava stoke.

Služba čuvara polja

Po odluci SO Novi Bečej organizovali smo službu čuvara polja, pa su polja u 1997. godini bila nadzirana od strane čuvara. Učinjen je izuzetan napor na evidentiranju i zaduženju građana koji imaju imanja te njihovom obaveštavanju o postojanju službe i obavezi njenog finansiranja.

U sezoni čuvanja 1997. čuvari su podneli prijave sudiji za prekršaje zbog krađa i nanošenja štete i izvršili uviđaje o nanetoj šteti. Opšti je zaključak da se sa čuvanjem polja mora nastaviti, jer je dalo rezultate, a da se uočeni nedostaci moraju u narednoj sezoni otkloniti.

Mirovna veća

U okviru poverenih nam poslova vršili smo poslove mirovnih veća i u 1996. godini imali 173 pokušaja mirenja građana koji su u sporu. Uz pomoć komisije za procenu poljske štete uspevali smo da se stranke poravnaju i da se ne upućuju u parnicu.

Pored navedenog aktivno smo učestvovali u organizaciji kulturnih i sportskih priredbi i manifestacija organizovanih u Novom Bečeju (4. revija paradnih konja, Savezna izložba pasa, Prvenstva Jugoslavije u karateu i dizanju tegova, susretu amaterskih pozorišta, opremanju učesnika Zaječarske gitarijade iz Novog Bečeja...) Isparaćali smo i dočekivali naše sportiste reprezentativce, amatere glumce sa republičkih takmičenja, pesničku štafetu...

1997. je godina u kojoj je IGK "Polet" slavio svoju 90-to godišnjicu, vatrogasci 115 godina svog postojanja, godina u kojoj je počela sa radom autobuska stanica, otvoren klub za starije sugrađane pri Gerontološkom centru, počeo je sa radom Radio "Novi Bečej", novoizabranim članovima Saveta mesne zajednice protekla prva godina mandata.

I u 1997 godini ostvarili smo uspešnu saradnju sa mesnim zajednicama iz opštine, Načelstvom za urbanizam i komunalnu delatnost i svim organima SO Novi Bečej koja je, u skladu sa svojim mogućnostima, nalazila razumevanje za naše zahteve.

Sve što smo uradili u 1997. godini uradili smo uz veliku pomoć Javnog preduzeća "Komunalac", Građevinskog preduzeća "Novi Bečej" i celokupne privrede i građana našeg mesta.

Podrška građana i radnih organizacija potvrđuje da

Ovaj grad ima samo nas!

što nam daje snagu da radimo još više i bolje za dobrobit ovog grada koji "nismio dobili u amanet od svojih predaka već su nam ga pozajmili na korišćenje naši potomci".

Sportsku 1997. godinu u Novom Bečeju obeležili su svojim veoma dobrim igrama košarkaši Jedinstva. U Drugoj srpskoj ligi Novobečejci su pružali zapažene partije, pa su na kraju takmičarske sezone osvojili prvo mesto, a time i plasman u plej-of za ulazak u Prvu srpsku ligu.

U konkurenciji Mirijeva iz Beograda, Smedereva i Mionice Novobečejci su na kraju mini lige sa 4 pobede zauzeli prvo mesto i tako ostvarili svoj najveći uspeh plasman u Prvu srpsku ligu.

Novobečejci su na startu plej-ofa poraženi u Beogradu od Mirijeva 89:85, da bi potom savladali Mionicu u Valjevu 92:87, potom slede tri uzastopne pobede. U izuzetno kvalitetnoj utakmici pobeđeno je (Smederevo 97:86, zatim Mirijevo 90:86, dok ekipa Mionice nije doputovala u Novi Bečej pa je susret registrovan službenim rezultatom 20:0.

Odluka o prvaku pala je u Smederevu gde su Novobečejci poraženi 98:90, ali zahvaljujući ubedljivijoj pobedi pred svojim navijačima (11 razlike) osvojili su prvo mesto.

U analima novobečejske košarke ostaće zapisano da je ovaj uspeh ostvarila ekipa u sastavu: Mića Radunović, Saša Vukas, Zdravko Šešlija, Branislav Kuzmanović, Igor Konrad, Miša Petrović, Nenad Blažin, Stojan Vrtikapa (kapiten), Radenko Toroman, Marko Vujović, Dragan Mirčić i Radovan Božić. Trener ekipe je Tomislav Ratković, a njegov pomoćnik Aleksandar Nićetin.

Dizači tegova novobečejskog Jedinstva nisu uspeli da odbrane titulu prvaka države koju su osvojili 1996. godine. Na 41. ekipnom prvenstvu države, koje je ponovo održano u Novom Bečeju, Novobečejci su osvojili drugo mesto, sa 1326. bodova iza ekipe zrenjaninskog Banata koja je prva sa 1403. boda.

Jedinstvo: Pavlović 190 (90,100), Ćurčić 225 (100,125), Kinčeš 230 (105,125), Radu 272,5 (120,152,5), Farkaš 255 (115,140), Radonić 145 (0,145).

Đura Radu nastavio je sa dobrim rezultatima i u ovoj godini. Kapiten Jedinstva je na 50. pojedinačnom prvenstvu države koje je održano u Novom Bečeju osvojio titulu prvaka države u kategoriji takmičara do 83 kg. težine. Na ovom takmičenju Đura Radu je podigao 272,5 (127,5 i 145) kilograma. Treće mesto na pojedinačnom prvenstvu države osvojili su Mihalj Farkaš, Predrag Radonić i Oto Budai.

Da dizači tegova imaju perspektivni sastav potvrđeno je i na kadetskom prvenstvu države koje je održano u Inđiji. U kategoriji do 50 kg. Slobodan Marković je osvojio prvo mesto. Drugo mesto na ovom prvenstvu osvojio je Atila Mesaroš, dok je Šandor Nađ bio treći.

Prvenstvo države u dizanju tegova za osnovne škole održano je u Baču, a ekipa O.Š. "Miloje Čiplić" je zauzela drugo mesto.

U niski uspeha kuglašice Jedinstva zauzimaju posebno mesto. Na mnogobrojnim takmičenjima, kao po pravilu, su se vraćale sa medeljama. Najveći uspeh ostvarila je ženska omladinska ekipa u sastavu Monika Kiš, Mira Štefkić, Julijana Bata i Ivana Eremić, u veoma jakoj konkurenciji osvojile su titule državnog prvaka. Velike zasluge za ovaj uspeh imaju svakako trener Bogomir Momirov i šef stručnog štaba Laslo Makra.

Titulu prvaka države u omladinskoj konkurenciji osvojio je i par Julijana Bata i Ivana Eremić, one su na prvenstvu u Kuli oborile 420 čunjeva (Bata 420, Eremić 387) što im je donelo zlatnu medalju.

Seriji uspeha kuglašica pridružila se i Andrea Vašu koja je na pionirskom prvenstvu države u Subotici osvojila zlatnu medalju a time i titulu prvaka države. Zanimljivo je istaći da su sva tri prva mesta pripala Novobečejkama, druga je bila Mira Dudavljev, a Ildiko Kormanjoš treća. Omladinka Ivana Eremić je na pojedinačnom prvenstvu države osvojila drugo mesto.

Rezultati omladinki nisu ostali nezapaženi Ivana Eremić i Julijana Bata su izborile dres državne reprezenatacije i na Svetskom prvenstvu od 11-15. maja u Slovačkoj (Trebič) su osvojile srebrnu medalju. Selektor omladinske selekcije je Novobečejac Laslo Makra.

U ekipnoj konkurenciji kuglaši Jedinstva su u Prvoj "B" ligi zauzeli osmo mesto, dok su kuglašice, posle jedne sezone takmičenja u Prvoj "A" ligi zauzele deveto mesto, pa su ispale iz elitnog takmičenja.

Fudbaleri Jedinstva su još jednom razočarali. Takmičarsku sezonu 1996/97 u zrenjaninskoj Područnoj ligi završili su na sedmom mestu sa 50 bodova i bilansom 16 pobeda, dva remija i 16 poraza. Gol razlika 90:60. U jesenjem delu (sezona 1997/98) Novobečejci su doživeli pravi debakl, zimsku pauzu su dočekali na 13. mestu sa samo 19 bodova uz bilans 6 pobeda, jednom nerešenom i 10 poraza uz gol razliku 36:33.

Rukometaši Jedinstva su u promenljivoj formi odigrali prvenstvo u Vojvođanskoj ligi. Na kraju sezone zauzeli su šesto mesto sa 34 boda (15 pobeda, 4 remija i 11 poraza) gol razlika 667:642.

Međutim posle istupanja nekoliko klubova iz Prve savezne lige, ostalo je upražnjeno mesto u Drugoj saveznoj ligi. Najveće interesovanje da takmičenje nastave u drugoligaškoj konkurenciji pokazali su Novobečejci. Došlo je do fuzionisanja sa ekipom Radnički Fidelinka iz Bajmoka i Jedinstvo je sezonu 1997/98 zaigralo u Drugoj saveznoj ligi.

Početak godine, tačnije 1. februar, bio je u znaku šaha. Gosti Novog Bečeja bili su šahisti aktuelnog prvaka države "Agrouniverzala" iz Zemuna.

U sportskoj hali veliki broj ljubitelja drevne igre prisustvovalo je usmenim novinama VM Alise i Mirjane Marić i Boška Abramovića. Velemajstori su odigrali i simultanku na 60 tabli. Alisa Marić je zabeležila 16 pobeda, uz 4 remija, Mirjana Marić 15 pobeda i 4 remija, a Boško Abramović 14 pobeda i 5 remija. Internacionalni majstor Branko Filipović je pobednik 15 Međunarodnog otvorenog šahovskog turnira "Novi Bečej 97". On je u devet kola osvojio 7,5 poena isto koliko i ukrajinski internacionalac Andrej Zontah. Treće mesto pripalo je IM Nikoli Ostojiću, dok je najbolje plasirani velemajstor (učestvovalo ih je osam) bio Miloš Pavlović koji je četvrti, dok je peti MK Zoran Runić, što je ujedno bilo i najprijatnije iznenađenje ovog turnira na kojem je učestvovalo 164 igrača.

U tradicionalnoj anketi Sportskog društva "Jedinstvo" za najboljeg sportistu u 1997. godini proglašena je Marija Rigo članica Karate kluba "Jedinstvo", učesnica Svetskog omladinskog Kupa u Milanu. Na drugom mestu je državni rekorder i reprezentativac u dizanju tegova Đura Radu, dok je na trećem mestu omladinska reprezenativka u kuglanju Ivana Eremić.

Zatim slede Julijana Bata (kuglanje), Radenko Toroman (košarka), Saša Vukas (košarka), Vladimir Lukić (rukomet), Mihalj Farkaš (dizanje tegova), Oto Ili (karate), Aleksandar Đokić (fudbal).

Privreda i društvene delatnosti okom statistike

Privreda Opštine Novi Bečej po godišnjem računu za 1997. godinu iskazalo je finansijske rezultate koji ukazuju da su ukupni rashodi za 0.5% veći od ukupnih prihoda, zatim, da je iskazani gubitak za 52,0% veći od iskazanog dobitka. Broj zaposlenih, mereno na bazi časova rada, je u padu prema 1996. godini za 7,2%, dok obaveze i potraživanja beleže rast koji je brži od rasta cena.

Iskazni ukupni prihodi za 1997. godinu iznose 423.153 hiljade dinara, i manji su od iskaznih ukupnih rashoda za 2.115 hiljada dinara, jer su rashodi dostigli nivo od 425.268 hiljada dinara.

Poslovni prihodi i poslovni rashodi kroz svoju međuzavisnost određuju uspešnost poslovanja privrede. Na 100 dinara poslovnih rahoda privreda ostvaruje samo 95 dinara poslovnih prihoda, znači tržište ne prihvata sve nastale poslovne troškove kod određenog broja preduzeća, usled čega nastaje gubitak.

Ukupni poslovni rashodi iznose 401.976 hiljada dinara i veći su od poslovnih prihoda za 5,1%.

Naime, poslovni prihodi koji iznose 382.452 hiljade dinara mogu se u celini pokriti rashodi direktnog materijala i robe koji iznoss 207.549 hiljada dinara i dobar deo drugih poslovnih rashoda koji iznose 194.427 hiljada dinara, ali deo od 19.524 hiljade dinara ostaje nepokriven.

Ukupni prihodi i ukupni rashodi za nivo privrede Opštine Novi Bečej, najvećim delom (preko 59%) se ostvaruje u industriji, zatim u poljoprivredi (preko 24,0%), te u trgovini (preko 10,0%), dok se na sve ostale oblasti odnosi oko 7,0%.

Industrija i poljoprivreda kao nosioci privredne aktivnosti imaju veće ukupne rashode od ukupnih prihoda, a ista pojava prisutna je u oblasti saobraćaja. Preduzeća i zadruge po godišnjem računu za 1997. godinu iskazala su dobitak u iznosu od 4.064 hiljade dinara, koji je manji od iskazanog gubitka za 34,2%.

Dobitak iskazan u industriji iznosi 2.293 hiljade dinara (proizvodnja hemijskih proizvoda 579 hiljada dinara i proizvodnja građevinskog materijala 1.567 hiljada dinara), zatim u poljoprivredi 165 hiljada dinara u trgovini 1.166 hiljada dinara, a u stambeno komunalnoj delatnosti 174 hiljade dinara.

Najveći iznos dobiti od 1.567 hiljada dinara, što prestavlja 38,6% ukupne dobiti, ima jedno pravno lice iz grane proizvodnja građevinskog materijala.

Po godišnjem računu za 1997. godinu na nivou preduzeća i zadruga Opštine Novi Bečej iskazan je gubitak u iznosu od 6.179 hiljada dinara. Ovaj gubitak u ukupnim rashodima privrede opštine učestvuje, sa 1,5%, a veći je od iskazane dobiti za 52,0%.

Gubitke, odnosno veće prihode od rashoda iskazala su 22 pravna lica ili 23,9% ukupnog broja pravnih lica, u njima je zaposleno 1.004 radnika ili 28,3% ukupno zaposlenih u privredi Opštine.

Posmatrano po privrednim oblastima najveći gubici su u industriji 4.758 hiljada dinara (u mašinogradnji 2.610 hiljada dinara, u proizvodnji prehrambenih proizvoda 1.722 hiljade dinara), u poljoprivredi 521 hiljada dinara, a u trgovini 610 hiljada dinara, što pokazuje sledeći pregled.

Na nivou privrede Opštine Novi Bečej tokom 1997. godine, mereno na bazi časova rada, bilo je zaposleno 3.547 radnika, što je za 7,2% manje u odnosu na 1996. godinu ili manje za 276 radnika.

Zaposlenima je na ime bruto zarada obračunato 52.960 hiljada dinara, što predstavlja 13,2% poslovnih rashoda, odnosno 12,5% ukupnih rashoda privrede.

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom za 1997. godinu na nivou privrede iznosi 726 dinara, za šest meseci 1997. godine bila je 682 dinara, a po godišnjem računu za 1996. godinu iznosila je 592 dinara.

Povećanje prosečne mesečne neto zarade po zaposlenom u 1997. godini prema 1996. godini iznosi 22,6%, što uz rast troškova života od 22,0% upućuje na ocenu da realne zarade stagniraju odnosno beleže rast od 0,5%.

Društvene delatnosti i državni organi

U grupu društvenih delatnosti i državnih organa, 29 je iz obrazovanja i kulture, 5 iz zdravstvene i socijalne zaštite i 50 iz društvenih organizacija, sva pravna lica u celini ili delimično prihode za finansiranje svoje delatnosti ostvaruju iz javnih prihoda (poreza, doprinosa ili indirektno preko fondova za socijalnu zaštitu) ili iz članarina.

Ukupno 84. pravna lica iz ove grupe po godišnjem računu za 1997. godinu iskazala su sledeće finansijske rezultate poslovanja:

- Ukupne prihode 47.959 hilj. dinara
- Ukupne rashode 48.566 hilj. dinara
- Višak prihoda – dobitak 492 hilj. dinara
- Gubitak 1.099 hilj. dinara
- Prosečan broj zaposlenih (na bazi časova rada) 727 (apsolutan broj)
- Prosečna mesečna neto zarada po 1. zaposlenom 1.078 dinara

Višak prihoda - dobitak ostvaren je u obrazovanju sa 151 hiljadom dinara, u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti sa 73 hiljade dinara, a u društvenim organizacijama sa 268 hiljada dinara.

U okviru ove grupacije u opštini Novi Bečej gubitke je iskazalo 6. pravnih lica u ukupnom iznosu od 1.099 hiljada dinara, a zapošljavaju 165 radnika. To su 1 pravno lice iz zdravstvene zaštite - Dom zdravlja Novi Bečej čiji gubitak iznosi 1.051 hiljadu dinara, a koji zapošljava 163 radnika, čiji prosek neto zarade po zaposlenom iznosi 1.344 dinara, zatim 4. pravna lica iz grane fizička kultura i sport čiji gubitak iznosi 47. hiljada dinara, od kojih jedan ima 2. zaposlena sa prosečnom mesečnom neto zaradom od 292 dinara i jedno pravno lice, odnosno sindikalna podružnica jednog pravnog lica sa gubitkom od 1. hiljade dinara.

Tokom 1997. godine, mereno na bazi časova rada, bilo je u proseku zaposleno 727 radnika, što je za 2,8% više u odnosu na 1996. godinu ili za 20 radnika. Povećanje broja radnika zabeleženo je u sve tri grupe pravnih lica: obrazovanju i kulturi za 2,3%, u zdravstvu i socijalnoj zaštiti za 3,2%, a u društvenim organizacijama za 3,3%.

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom na nivou ove grupacije iznosi 1.078 dinara i to u: obrazovanju i kulturi 1.007 dinara u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti 1.194 dinara, a u društvenim organizacijama 972 dinara.

Godina 1997. ostaće u analima Novog Bečeja upamćena po jednom izuzetnom događaju na informativnom planu. U prizemlju zgrade Mesne zajednice 20. septembra u večernjim satima počelo je emitovanje eksperimentalnog programa "Radio Novog Bečeja".

Nova informativna kuća formirala je Skupštine opštine Novi Bečej kao Javno preduzeće radio difuzne delatnosti.

Novobečejski radio predajnika jačine 1 KW emituje program na frenkvenciji 106,1 MHz FM stereo. U prvih nekoliko meseci novobečejski radio je emitovao muzički eksperimentalni program u vremenu od 7 do 24 sata.

Radio nije imao zaposlene, a pet ton majstora je angažovano preko omladinske zadruge, VD direktora bio je Stevan Davidović. Krajem godine, po raspisanom konkursu, za direktora je imenovan Ninoslav Stanisavljev, a početkom 1998. godine počeo je i redovan radio program na srpskom i mađarskom jeziku.

Strana 1 od 3

Podržite...

Sakupljanje kulturno-istorijske građe Novog Bečeja smatramo izuzetno važnim i velikim poslom. Za nove naraštaje... sa novom tehnologijom... da vide prošlost... drugačije će ostati zaboravljena.

Već 10 godina se bavimo time, uporno i vredno a ipak je ostalo još mnogo toga da se uradi, mnogo posla je pred nama.

Dobru...

Ako posedujete neki materijal ili saznanja za koje smatrate da bi dopunile sajt, uključite se... Možete komentarisati članke ili nam slati materijale, fotografije na salevidak@gmail.com. Ili prosto svoje predloge, ideje, komentare kako da poboljšamo sajt iznesite Ovde

Ideju...

Za one imućnije Novobečejce koji mogu i žele materijalno da pomognu razvoj ove ideje, daju vetar u leđa, koji žele da budu dobrotvori, sponzori, donatori...

...stojimo na raspolaganju na broju 060 013 01 01

© 2016 Novi Bečej - Online. All Rights Reserved. Designed By SaleVidak