Školstvo

Osnovna škola "Josif Marinković"

U školskoj 1994/95 godini osnovna škola „Josif Marinković" Novi Bečej radila je kao samostalna ustanova, u čijem sastavu su osim redovnih odeljenja nastavu pohađali i učenici 3 specijalna odeljenja za lako-mentalno retardiranu decu. Nosioci obrazovno-vaspitnog rada bili su nastavnici razredne, predmetne i speiijalne nastave - defektolozi, direktor i pedagog škole. Svi nastavnici su imali odgovarajuću stručnu spremu propisanu Pravilnikom o profilu stručne spreme nastavnika i saradnika u osnovnoj školi.

Postojeći školski prostor (oko 3000 m˛) odogavarao je osnovnim higijensko-tehničkim uslovima i pružao je mogućnost za normalan rad učenika u dve smene.

U toku 1995. godine u školu je stigao i prvi personalni kompjuter sa štampačem, telefaks aparat i aparat za umnožavanje i fotokopiranje. Krajem godine uz malu naknadu i više dobre volje srednja škola "Ivo Lola Ribar" Novi Bečej ustupila je svoje kompjutere našoj školi tako da je u toku opremanje jedne specijalizovane kompjuterske učionice za informatiku.

Polovinom 1995. godine škola je imala sreću da bude jedna od 6 škola srednjebanatskog okruga koje su planom raspodele dobile školsku opremu obezbeđenu donacijom Vlade Japana. Tu su znatne količine opreme za izvođenje nastave, fizičkog vaspitanja, nešto opreme za učionice i veće količine učeničkog pribora.

Tokom 1995. godine ostvaren je najvažniji zadataka zacrtan u programu, a to je uvođenje gasa za zagrevanje škole. Velikim zalaganjem opštine, Ministarstva za prosvetu, škole, radne organizacije "Polet" u toku zime izvedeni su svi potrebni radovi - rekonstrukcija stare i izgradnja nove kotlarnice.

Brojno stanje učenika i odeljenja u 1994/95. godini.

  I II III IV V VI VII VIII Svega
Broj odeljenja 3 3 3 3 3 3 3 3 24
Broj učenika 90 74 82 81 78 79 70 73 627

Specijalna odeljenja

IV 10
II - VII 8
III - VIII 9
Svega 27

Tokom godine nije dolazilo do većeg osipanja broja učenika, a ukupno je u školi bilo 26 učenika izbeglica. Za izuzetan uspeh dodeljene su prema Pravilniku o nagrađivanju učenika sledeće diplome: "Vuk Karadžić" - 9 učenika, kao i posebne diplome za izuzetan uspeh iz predmeta - ukupno 35. Prema odluci Nastavničkog veća po treći put je proglašen učenik generacije. Na osnovu ocenjivanja svih predmetnih nastavnika to je učenica VIII3 razreda Nikolić Branislava - za odličan uspeh u učenju i izuzetne rezultate postignute na mnogobrojnim takmičenjima.

Javni nastupi, priredbe, takmičenja, susreti - i ove godine imali su značajno mesto u afirmaciji škole i njenom povezivanju sa društvenom sredinom. Ove godine bilo je takmičenja više nego ranije i to gotovo iz svih nastavnih predmeta. Veliki domet imao je hor starijih razreda naše škole, koji je veoma zapažen na opštinskoj smotri horova a zatim na zonskoj smotri u Kikindi. Plasirali su se za pokrainsku smotru u Somboru i tamo osvojili srebrnu plaketu. Hor vodi spoljni saradnik škole muzički pedagog, Zagorka Jegdić.

Septembara 1995. godine počela je nova 1995./96. godina školska. Škola ima 25 redovnih odeljenja sa 663 učenika i 4 specijalna odeljenja sa 32 učenika. Tako škola ima ukupno 695 učenika i dva odeljenja više nego predhodne godine. Ukupan broj zaposlenih je 50 a od toga 40 su nastavnici.

Slavica Mučalov

Osnovna Škola „Miloje Čiplić"

Osnovna škola "Miloje Čiplić" najveća je škola u opštini Novi Bečej: po broju učenika, broju zaposlenih i prostoru koji zauzima školska zgrada i objekt škole.

U toku 1995. godine škola je postigla zapažene rezultate u obrazovno - vaspitnom, kulturnom i javnom životu: o školi je u raznim listovima napisano preko 30 novinskih članaka, snimljeno 5 radio i 2 TV emisije, održan veći broj priredbi i dr. Osim toga, škola je izdala list "Školsko zvono" sa namerom da učenike, roditelje i širu javnost informiše o značajnim zbivanjima iz života i rada škole.

Po odluci Nastavničkog veća proglašeni su učenici generacije, a to su:

Kiselički Isidora iz VIII-1 odeljenskog starešine Milice Popov i Radunović Aleksandar iz VIII2 odeljenskog starešine Ljiljane Josimović (odeljenja na srpskom jeziku) Senji Lidija iz VIII3 i Konc Elvira iz VIII3 odeljenskog starešine Sanislo Agaeš (odeljenja na mađarskom jeziku).

Ispraćaj učenika VIII razreda bio je veoma svečan: program je u prisustvu velikog broja roditelja i drugih građana organizovan u Sportskoj hali "Jedinstvo", a završio je u veseloj atmosferi u hotelu "Tiski cvet".

Kretanje broja učenika i odeljenja u toku 1995. godine.

Na početku školske 1994/95. godine, škola je imala 877 učenika od toga:

r.b predmet broj odeljenja broj učenika
1. razredna nastava od I-IV razreda ukupno 17 422
  srpski jezik 10 269
  mađarski jezik 7 153
2. predmetna nastava od V-VIII razreda ukupno 18 437
  srpski jezik 10 260
  mađarski jezik 8 177
3. Specijalna odeljenja VI i VII raz. (srpski jezik) 2 18

Na kraju ove školske godine 96,53 % učenika je završilo razred, 2,14 % (18 učenika) je ponavljalo razred i 1,33 % su bili neocenjeni.

Školska 1995/96. godina, počela je 1. septembra 1995. godine sa sledećim brojem učenika:

r.b. predmet broj odeljenja broj učenika
1. razredna nastava od 1-IV razreda ukupno 17 435
  srpski jezik 10 283
  mađarski jezik 7 152
2. predmetna nastava od V-VIII razreda ukupno 18 437
  srpski jezik 10 255
  mađarski jezik 8 182
3. Specijalna odeljenja VI i VII raz. (srpski jezik) 2 16
4. ukupno: 37 888

Postojeći školski prostor u toku 1995. godine proširen je za dodatnih 342,84 m˛ i 80,35 m˛ zajedničkih prostorija u bivšoj zgradi Radničkog univerziteta - celo prizemlje (izuzimajući deo koji pripada Skupštini opštine). Škola je ovaj prostor dobila u vlasništvo bez nadoknade, što je sprovedeno kroz zemljišne knjige 16. februara 1995. godine (pri tome je Republička geodetska uprava - Katastar dobila sprat iste zgrade). Istovremeno je obezbeđen priključak i stvoreni uslovi za uvođenje centralnog grejanja korišćenjem prirodnog gasa, te bi ovaj posao mogao da bude realizovan u toku 1996. godine, ako bude sredstava i razumevanja od strane Ministarstva prosvete i opštine Novi Bečej. U toku letnjeg raspusta, kada je u školi obično mirno, 1995. godine vladala je neubičajena živost. Na novom delu školske zgrade u kojem se nalazi zbornica, biblioteka, kancelarije i u prizemlju trpezarija, izvršena je zamena ravnog limenog krova na kojem je bilo većih oštećenja klasičnom trovodnom konstrukcijom koja je pokrivena crepom. Na starom delu zgrade u isto vreme vršena je rekonstrukcija krova, koja je obuhvatila zamenu dotrajale gradnje, popravku dimnjaka, zamenu polomljenog crepa i regulisanje odvoda za vodu, čime je sprečeno dalje propadanje, deformacije i obrušavanja i zgrada je obezbeđena od prokišnjavanja koje je pre kod jačih padavina bila redovna pojava.

Veliki talas izbeglica iz Republike Srpske krajine stigao je u Srbiju, posebno u Vojvodinu i sredinom avgusta 1995. godine u Novi Bečej. U gradu nije bilo odgovarajućih objekata u kojim bi se smestilo toliki broj ljudi, pa je odlučeno da se u fiskulturnoj sali i dvorištu naše škole organizuje prihvatni centar za izbeglice. Obezbeđeno je nešto poljskih kreveta i dušeka, većina je ipak spavala na podu, strunjačama, ćebadima i na čemu je ko stigao. Na ovaj način je zbrinuto 150 izbeglica.

Sava Glavaški

Tehnička škola "Ivo Lola Ribar“

Školske 1994/95. razrede je završilo 470 učenika ili 94,95% što je vrlo dobar rezultat. Iste godine završni ispit položilo je 109 učenika.

Školske 1995/96. godine školu pohađa 447 učenika raspoređenih u 19 udeljenja, i to:

  četvorogodišnje obrazovanje, mašinski tehničar 72 učenika u 3 odeljenja

  trogodišnje obrazovanje za obrazovne profile (automehaničar, autolimar, mašinbravar, mehaničar privredne mehanizacije, mehaničar radnih mašina, metalostrugar i bravar) 251 učenik u 10 odeljenja i konfekcionar - krojač 124 učenika u 6 odeljenja.

Pored toga u školi radi tri odeljenja sa 85 učenika gimnazije iz Bečeja. Za rad ovih odeljenja sve uslove: prostor, opremu, nastavna sredstva i kadrove obezbeđuje Tehnička škola.

Škola raspolaže sa dve učionice opšte namene, 6 specijalizovanih učionica, 6 kabineta i dve radionice (mašinska i tekstilna), što joj omogućuje da radi u jednoj smeni.

Opremljenost škole prema normativu iznosi oko 70%.

Škola praktičnu nastavu izvodi u 15 preduzeća i privatnih radionica iz Novog Bečeja i Bečeja. Sa svim ovim subjektima uspostavljena je veoma dobra saradnja.

U školi je zaposleno 43 radnika, od čega 37 nastavnika. Nastava je stručno zastupljena sa 73%. U toku 1995. godine 3 radnika su otišla u penziju, dok je u radni odnos primljeno 5 radnika.

Oseća se nedostatak nastavnog kadra, a škola samostalno stipendira jednog studenta engleskog jezika.

1995. godine dograđeno je 105 m˛ prostora, za šta je uloženo 120.000 dinara. Sredstva su obezbedili: Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Opština Novi Bečej, škola i sponzori.

Za nabavku opreme utrošeno je 42.155 dinara. Kupljeno je šest računara za nastavu predmeta Računarstvo i informatika i jedan za potrebe administracije. Za uspešnu realizaciju predmeta računarstvo i informatika potrebno je nabaviti još 5 računara.

Zapažene rezultate u okviru regiona postigle su: recitatorska i istorijska sekcija, tako i sekcija za fiziku.

Na prigodan način učenici i radnici škole obeležili su 50 godina pobede nad fašizmom.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

početkom 1975. godine počela je, zahvaljujući sredstvima mesnog samodoprinosa, izgradnja Radničkog doma u Novom Bečeju, u čijem je sklopu projektovana četvorostazna automatska kuglana. Gradnja, ovog kapitalnog objekta, trajala je manje od 16 meseci, a svečano otvaranje je obavljeno 1. oktobra 1976. godine.