Strana 191 od 244

Da li ste znali...

1979-1985. godine u Kumanu su sprovedene telefonske linije - uvedeni telefoni po kućama.