Tibor Nađ

Rođen 1952. godine u Novom Bečeju.

Završio primenjenu umetnost u Novom Sadu 1973. godine.

Bavi se slikarstvom, industrijskim dizajnom i unikatnom keramikom.

 

Nađ Tibor slika

Tibor Nađ

od svoje najranije mladosti šta nastavlja i posle svog usmerenja kao dizajnera. Slikanje mu je jedna vrsta duhovne afirmacije, životna potreba, jer mu je dizajn čista crtačka apstrakcija, pusta igra aktivnih sila plastike mase u naponu. To ga ne zadovoljava. Čista forma za njega nije sposobna da izrazi niti romantiku duševnih eksplozija niti etos moralnih sudova. Uzalud ćemo tražiti period u njegovom stvaralaštvu u kojem bi se bavio enformelom, konstruktivizmom ili ma kojim od izama ove vrste, a koji postoji kod svakog, bar u jednom delu stvaranja njegove generacije. Za njega slikarstvo predstavlja uvek sliku u najklasičnijem smislu, a ne objekt ili konstrukciju.

Kada smo pre nekoliko godina gledali na istom ovom mestu izložbu ovog slikara, videli smo jednu homogenost u složenosti asimilovanog stila, koji nas je samo onda doveo u nedoumicu kada nam je do svesti doprla činjenica slikareve mladosti i kratkoća vremena životnog i radnog iskustva. Bila je to jedna ličnost, jedan čovek, jedan slikar, pomalo setan ali svakako suviše ozbiljan za svoje godine: suviše tmuran u načinu svog izražavanja: čak i u svojim svetlim tonovima taman, uvek naoblačen i kad se radovao sunčevoj svetlosti.

Međutim ove slike pred nama, ako ne bi znali o kome se radi i da se radi o stvaralaštvu od samo nekoliko godina, mogli bi zameniti ovu izložbu sa nekom retrospektivom koja se lako da podeliti na određene etape i periode razvoja, kao što su period psihološkog portreta, period ekspresionizma, period nadrealizma, hiperrealizam pa sve do nove figuracije. Velika raznolikost u načinu izražavanja i u sadržaju onog što se označuje, ako se pomno razmotri, vidi se ipak da nije produkt traženja sebe samog u nekoj vrsti eksperimenata, već rezultat slojevitosti umetničkog izražavanja bogatog duha koji želi i ima mnogo toga da kaže, da je pun misli i osećanja i da ova šarolikost izvire iz njega istovremeno, paralelno sa drugim, kao što se takva raznovrsnost odvija i u samoj praiskonskoj prirodi koja ne trpi jednoličnost.

I u njemu, kao i u prirodi, sve ovo odigrava se u isto vreme, svi ovi tokovi protiču paralelno; kad se vide i sagledavaju sakupljeni na jednom mestu, slika do slike ili jedna preko puta drugoj, kada se sa lakoćom daju upoređivati jedna sa drugom, vidimo da je to odraz jedne jedinstvene erupcije kao nekog vulkana. Eksploziija, a taj zamah skriva svaka pa na oko i najmirnija slika ove izložbe, koja se odvija, izbacuje iz kratera istovremeno nemiran plamen, neuobličeno kamenje kao i mirno plivajuću usijanu lavu nad kojom se samo vazduh treperi.

Ono što nam sugerišu ove slike, a šta nam i sam autor kaže i odaje, kad o njiima govori sa nama svesno uobličeno u rečima ili samo sa linijama tj. bojom, kada kazuje svoje misli ili govori o svojim osećanjima u odnosu na svet koji ga okružuje i koji on pretače u svoje slike, to je ono veliko poštenje i neizmerna iskrenost i spontanost u prilaženju svakom predmetu. Izbegava se svaka teatralnost ili lažni efekat, odbacuje se svesno svaka dopadljivost kako u odnosu na promatrača slike, tako u odnosu onog ko je na slici, pa i u odnosu na samog autora. Kad se radi o pejsažu, to je lični pejsaž, sviđalo se ili ne posmatrču, ako je to portret, to je i lični portret slikara bez obzira da li seba na isti način vidi onaj ko je naslikan. Najočitije se to vidi na njegovim duplim portretima, ili žanr slikama u vidu pejsaža. Svaka je slika na svoj način i u svoj svojoj raznolikosti uvek lični stav slikara prema onom što slika, lični stav i prema samoj umetnosti: eksplozivan zamah jedne velike, u biti romantične duše, koja veruje i svetu i sebi, koja veruje u pobedu dobrog nad zlim. Želimo da ovu svoju veru sačuva i za budućnost i da prenese u još mnogo slika koje treba još da naslika, jer je budućnost pred njim!

Podržite...

Sakupljanje kulturno-istorijske građe Novog Bečeja smatramo izuzetno važnim i velikim poslom. Za nove naraštaje... sa novom tehnologijom... da vide prošlost... drugačije će ostati zaboravljena.

Već 10 godina se bavimo time, uporno i vredno a ipak je ostalo još mnogo toga da se uradi, mnogo posla je pred nama.

Dobru...

Ako posedujete neki materijal ili saznanja za koje smatrate da bi dopunile sajt, uključite se... Možete komentarisati članke ili nam slati materijale, fotografije na salevidak@gmail.com. Ili prosto svoje predloge, ideje, komentare kako da poboljšamo sajt iznesite Ovde

Ideju...

Za one imućnije Novobečejce koji mogu i žele materijalno da pomognu razvoj ove ideje, daju vetar u leđa, koji žele da budu dobrotvori, sponzori, donatori...

...stojimo na raspolaganju na broju 060 013 01 01

© 2016 Novi Bečej - Online. All Rights Reserved. Designed By SaleVidak