Obnova kuće Vladimira Glavaša

Stanje pre početka radova

Stanje Glavaševe kuće bilo je do kraja 2006. godine veoma loše. Oštećenja su nastala zbog neodržavanja i izloženosti atmosferskim uticajima. Kuća duži vremenski period nije korišćena, a posle provale bila je zatvorena i nedostupna posetiocima.

Kuća porodice Glavaš - pre restauracije

Krovni pokrivač, stari biber crep, bio je u vrlo lošem stanju i došlo je do prokišnjavanja, deformacije krovne građe i oblika krova, te su nastala ulegnuća. Oluci i olučne vertikale su propali. Atmosferilije su se direktno slivale prouzrokujući otpadanje maltera. Usled delovanja kapilarne vlage došlo je do oštećenja zidova. Fasadna plastika (pilastri sa kapitelima i geometrijski ornamenti na parapetima) bila je u relativno dobrom stanju. Sa postojećih metalnih zaštitnih rešetki na prozorima i podrumskih kapaka boja se lјuštila i korozija je bila primetna. Na većini prozorskih krila stakla su bila polupana. Ulazna kolska ajnfort kapija bila je u veoma lošem stanju, sa oštećenim drvenim delovima i slјuštenom bojom. Pod od opeke starog formata, u slogu „riblјe kosti“ u ajnfortu, bio je ulegnut usled sleganja zemlјane podloge, a ulazne stepenice od drvenih talpi su se iskrivile.

Stanje enterijera bilo je veoma loše. Na zidovima i plafonima videle su se pukotine usled sleganja, a zidna dekoracija na mnogim mestima bila je oštećena. Plafoni su bili deformisani usled prokišnjavanja, a na plafonskoj oblozi videli su se tragovi prokišnjavanja i ogolјena tavanska konstrukcija. Brodski pod je na nekim mestima bio oštećen. Unutrašnja stolarija bila je u bolјem stanju od spolјne, ali je zahtevala popravku i bojenje.

Konzervatorsko – restauratorski radovi

Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin izradio je projektnu dokumentaciju za obnovu Glavaševe kuće početkom 2006. godine. Planiranim radovima predviđeno je da se obnove i istaknu oblikovne i prostorne vrednosti. Konzervatorsko-restauratorski radovi započeti oktobra 2006. godine odvijali su se u tri faze.

U prvoj fazi izvršena je demontaža krovne konstrukcije i pokrivača i postavlјen novi biber crep i krovna konstrukcija. Uz novu limariju od pocinkovanog bojenog lima, kuća je zaštićena od dalјeg prokišnjavanja.

Primaća soba - pre restauracije

Druga faza, tokom prve polovine 2007. godine, obuhvatila je radove na fasadama i enterijeru. Posle obijanja oštećenog maltera uzeti su otisci dobro očuvanih delova plastike, malterisano je sanacionim malterom u donjim delovima, a u gornjim delovima produžnim cementnim malterom 1:3:9, uz obnovu svih oštećenih delova malterske plastike. Fasade su bojene silikatnim bojama. Čišćenjem od korozije i nanošenjem boje za metal obnovlјeni su svi metalni delovi - okov, rešetke, kapci. Postavlјena su nova spolјna krila dvostrukih prozora, a unutrašnja su popravlјena i sanirana. Obnovlјena je i ulazna kapija, zamenom trulih delova i postavlјanjem novog okova. Stolarija je premazana ulјanom bojom i zaštićena mat lakom. Prozori i unutrašnja vrata zastaklјeni su bezbojnim jednostrukim staklom. Stara opeka u ajnfortu presložena je i iznivelisana, a izvedeni su i novi stepenici na ulazu.

Obnovlјeni su brodski podovi skidanjem stare boje i ponovnim lakiranjem. Posle snimanja, zidna dekoracija je vraćena u orginalno stanje.

U trećoj fazi izvedeni su radovi na parternom uređenju dvorišta i okućnice, kao i rekonstrukcija pomoćnih objekata koji su dobili novu namenu - izložbeni prostor starih alatki i polјoprivrednih mašina. Za potrebe muzeja izgrađen je i novi sanitarni čvor u dnu dvorišta.

Za posetioce muzeja na platou u dnu dvorišta izrađen je manji senik po uzoru na slične u Banatu.

Nakon završetka radova, kuća Vladimira Glavaša otvorena je za javnost 16.2.2009. godine, na 100-godišnjicu njegove smrti.

Podržite...

Sakupljanje kulturno-istorijske građe Novog Bečeja smatramo izuzetno važnim i velikim poslom. Za nove naraštaje... sa novom tehnologijom... da vide prošlost... drugačije će ostati zaboravljena.

Dobru...

Ako posedujete neki materijal ili saznanja za koja smatrate da bi dopunila sajt, priključite nam se... Možete komentarisati članke ili nam slati materijale, fotografije... koje ćemo rado objaviti.

Ideju...

Oni imućniji Novobečejci koji mogu i žele materijalno da pomognu razvoj sajta, da budu dobrotvori (kako se nekada to radilo) mogu nas kontaktirati i dati svoj doprinos ideji koja nam je zajednička.