Kuća Vladimira Glavaša

Porodična kuća Glavaševih u Vranjevu, podignuta u prvoj polovini XIX veka, predstavlјa jedan od retkih primera bogatije građanske kuće toga perioda u Srednjem Banatu. Na istoj parceli nalazi se i pomoćni objekat, na regulacionoj liniji Ulice Svetozara Markovića. Preko puta kuće u istoj ulici, nalazi se Rimokatolička crkva.

Kuća porodice Glavaš

Kuća je sagrađena u stilu pojednostavlјene varijante klasicizma kao prizemna ugaona građevina, postavlјena na regulacionu liniju ulica Josifa Marinkovića i Svetozara Markovića, gde izlazi užom stranom. Ispod srednjeg dela zgrade je podrum zasveden poluobličastim svodom. Sa dvorišne strane je duboki zidani trem odakle je posluga ulazila u kuhinju. Zabat je sa zarublјenim vrhom, na šop, tako da ima trapezasti oblik. Krov je dvoslivni, strm i pokriven biber crepom.

Glavna fasada kuće iz Ulice Josifa Marinkovića podelјena je pilastrima na polјa nejednake širine. U užim polјima su prozorski otvori. Glavni arhitektonski ukras na fasadi čine pilastri i plitka malterska dekoracija sa geometrijskim motivom ispod prozora, pravougaonicima zasečenih uglova, na kojima su rombovi. Horizontalne linije na fasadama naglašene su istaknutom soklom u malteru i potkrovnim vencem izražene profilacije. Sva stolarija - vrata, prozori i ragastovi su drveni. Prozori su dupli, drveni, dvokrilni ili jednokrilni sa usitnjenom kvadratnom podelom, šprosnama i dvokrilnim nadsvetlom. Na prozorima su živopisni giteri od kovanog gvožđa ukrašeni metalnim cvetovima.

Ajnfort

Na levoj strani glavne fasade nalazi se velika kolsko - pešačka kapija, trokrilna, puna, drvena, oblikovana od horizontalno postavlјenih daščica. Prostor glavnog stepeništa smešten je na kraju desnog zida kolskog prolaza (ajnforta) i od nivoa tla je podignut za osam stepenika sa drvenim gazištem. Stepenice vode do malog trema popločanog opekom u obliku kocke. Na istom zidu kolskog prolaza su i vrata podruma.

Sa leve strane ajnforta, pored drvenih stepenica (lotri) koje vode do tavana je zidani nužnik. U dvorištu iza kuće zidane pomoćne prostorije služile su za smeštaj paradnih konja, oruđa i boravak posluge. Posluga je u dvorište kuće ulazila kroz jednokrilnu pešačku kapiju postavlјenu na kraju sporedne fasade iz Ulice Svetozara Markovića.

Na glavnoj fasadi kuće postavlјena je mermerna ploča sa natpisom: „Ovde se rodio dr. Vladimir Glavaš, veliki narodni dobrotvor 1834-1909“.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da je Biserno ostrvo nastalo prilikom regulisanja reke Tise, to jest završetkom radova na borđoškom proseku 1858. godine?