Stevan Kiurski, Branislav Kiselički, Imre Farkaš

U toku leta 1938. godine, pojavlјuje se grupa mladih zalјublјenika u plivanje koji su želeli da nastave plivačku tradiciju Jedinstva i Banata, koji su prestali sa radom. Na Tisi treniraju plivanje, ali imaju sve veću želјu da učestvuju i budu organizatori plivačkih takmičenja, naročito pred svojim sugrađanima.

U dnevniku „Da vam pričamo“, koji su zajednički vodili, u periodu od 1939. do 1941. godine, Vasilije Nićin i Branislav Kiselički, a koji se čuva u arhivi Narodne biblioteke Novi Bečej, navodi se da su, u leto 1939. godine Branislav Kiselički, Stevan Kiurski, Aleksandar Aćimov, Imre Farkaš i Đerđ Brikner, osnovali plivačku sekciju koja se priklјučila, u to vreme veoma aktivnom, Vranjevačkom sport klubu Zvezda.

To u svojoj knjizi „Novi Bečej i Vranjevo kroz istoriju od najstarijih dana do 1941“ potvrđuje i Lazar Mečkić:

Posle pet godina, u leto 1939. godine Branislav Kiselički, Stevan Kiurski i još nekoliko đaka osnivaju plivačku sekciju pri fudbalskom klubu Zvezda. Ustvari to je bio zaseban klub, međutim korišćena su pravila Zvezde već potvrđene od strane vlasti. Tako je bio omogućen nesmetan rad. Ta sekcija uspela je da okupi veći broj mladih entuzijasta i da počne sa sistematskim i upornim treninzima na slobodnom delu toka Tise uz obalu kraj šumice Gradište.

U leto 1940. godine, mladi entuzijasti bili su veoma ambiciozni u želјi da svoja plivačka umeća prikažu svojim sugrađanima. Plivači su, uz dosta neizvesnosti, uspeli da ugovore „Veliki plivački dan“ za 18. avgust 1940. godine. O tome u dnevniku „Da vam pričamo“ Branislav Kiselički piše:

Trening je postajao već obimniji. Plivači su odabrali stilove. Otpočelo se sa pripremama za priredbu, velikog karaktera. U međuvremenu smo poslali jednog od naših na plivačko-trenerski kurs sa nadom, da će nam njegovo iskustvo dragoceno poslužiti. Na dve nedelјe pred „veliki dan" (koji će nas toliko živaca stajati) počeli smohvalisavo reklamirati priredbu. Nedelјu dana pred priredbu izlozi radnja na glavnoj ulici bili su iskićeni plakatama za koje smo sami sebi odali priznanje. Uoči samog dana takmičenja učinili smo najvažnije pred pripreme. Ni nepovolјno vreme nije nas zaustavilo... počeli smo montiranje plivališta od dve bandere.

Međutim, mada je sve bilo pripremlјeno, zbog lošeg vremena takmičenje nije ispunilo očekivanja. „Veliki plivački dan“ je počeo trkom na 400 metara, učestvovalo je samo tri plivača, koji su imali hrabrosti da se, po veoma hladnom vremenu, okupaju u Tisi. Ni u ostalim disciplinama nije bilo više od tri takmičara, a zbog hladnog vremena ovo plivačko nadmetanje se završilo bez publike. U, već pomenutom, dnevniku Branislav Kiselički sa žalјenjem konstatuje:

Tako je došlo do poznatog strašnog 18. avgusta 1940, koji nam je u duši ostavio utisak kao kakav težak isprekidani san. Nјime se završava prva era bitisanja. Posle njega došao je prvi stečaj, a odmah zatim novo ime.

Ovaj neuspeh veoma je razočarao organizatore i doprineo da se plivačka sekcija VSK Zvezda rasformira.

Rada Aćimov

Neuspeh, koji su doživeli „Plivačkim danom“ 18. avgusta 1940. godine, nije pokolebao zalјublјenike u plivački sport, u nameri da se osamostale i formiraju klub. Samo mesec dana kasnije, 18. septembra 1940. godine, održana je osnivačka skupština na kojoj se formira Plivački sportski klub Tisa. Na skupštini su utvrđena pravila delovanja i izabrano rukovodstvo. Izabran je Upravni odbor od pet članova, za predsednika, knjigovođa Vodne zadruge u Novom Bečeju, Rada Aćimov „Bakar“, potpredsednika advokat Dušan Marković, sekretara student veterinarske medicine Branislav Kiselički, blagajnika student Stevan Mojić, tehničkog referenta, student prava Herman Bergel, a domaćina, učenik Trgovačke akademije Stevan Kiurski. Za članove Nadzornog odbora izabrani su Radivoj Ajduković, poznati novobečejski fotograf Konstantin Vukov i Đorđe Brikner.5

Posle izborne skupštine, sekretar Rada Aćimov „Bakar“ kluba, Branislav Kiselički je 25. septembra 1940. godine, uputio Ministartvu za fizičko vaspitanje naroda u Beogradu, zahtev za odobrenje rada kluba. Odobrenje je ubrzo stiglo, pa je klub pod vođstvom nove uprave i agilnog predsednika imao aktivnosti i pored toga što je prošla plivačka sezona. U toku zime održano je više zabavnih priredbi i zabava, koje su pobudile veliko interesovanje mladih.

Kopija pisma upućenog Gradskoj čitaonici

Plivački sportski klub Tisa se veoma organizovano pripremao za veliki koncert čiji bi čist prihod upotrebili za izgradnju plivališta. Tako je 12. februara 1941. godine PSK Tisa uputio dopis Građanskoj čitaonici Novi Bečej sledeće sadržine:

“Potpisani Ajduković Radivoj i Aćimov Rada u ime P.S.K. „Tisa“ molimo Naslov da nam stavi na raspolaganje svoju salu, pošto bi hteli prirediti koncerat. Takođe bi molili da nam se za vrlo kratko vreme stavi na raspolaganje pozornica samo radi svirke. Čist prihod upotrebiće se za izgradnju plivališta.

U Novom Bečeju 12. februara 1941. god.

Predsednik Upravnog odbora R. Aćimov s.r.”

Zahtev kluba je odobren, pa je koncert sa uspehom održan 22. februara 1941. godine. Za plivače ova zabava, koju su nazvali „Sportski zabavni koncert“, bila je svojevrsna promocija kluba. Ostaje zapisano, u dnevniku Branislava Kiseličkog, da je tom prilikom birana „Mis sporta 1941“. Zabavno veče je bilo dobro posećeno, klub je od ulaznica prikupio značajna sredstava (čist prihod oko 1.600 dinara), što je ukazivalo da će PSK Tisa novu sezonu dočekati sa dovolјno sredstava za planiranu izgradnju i uređenje plivališta na Tisi, putovanja ekipe i organizaciju takmičenja.

Međutim, aprila 1941. godine, sve je zaustavlјeno, počeo je Drugi svetski rat.


5 B. Kiselički i V. Nićin, Dnevnik „Da vam pričamo”

Mada je uspostavlјena nova, okupaciona vlast, PSK Tisa je nastavio da funkcioniše u novim otežanim uslovima, u svom dnevniku „Da vam pričamo“ Branislav Kiselički piše:

Aprilska katastrofa nastupila je isuviše neočekivano. Sve je najednom zaspalo. Probudio nas je poziv da se zvanično rasturimo. Materijalno smo degradirani: pečat, arhiva i 1800 dinara oduzeti su nam. Pa ipak naše sportsko oduševlјenje je ostalo. Započeli smo sezonu „kod pumpe" polovinom maja. Tako je išlo sve do „zabrane" koja je našim plivačima donosila „tantalove muke". Kao za pakost vreme je otoplilo, a naši jadni plivači su ipak ovako (vidi donji crtež) „održavali kondiciju".

Uspešna radna akcija na uređenju KUĆICE

Ipak prekid zabrane doneo je olakšicu svima. Nismo više imali stalnog mesta, već smo se skitnički selјkali sa jedne plaže na drugu, dok se najzad nismo ukotvili na plaži kod Gradišta. Ovde smo ponovo živnuli.

Predsednik kluba Rada Aćimov je predložio svojim plivačima da se sportski dom i okolina urede, kako bi imali svoj kutak. Članovi PSK Tisa su prihvatili predlog i od 28. jula do 3. avgusta 1941. godine dobrovolјnim radom počeli da uređuju svoj sportski dom, o tome Branislav Kiselički piše:

Započeli smo rano izjutra u ponedelјak 28. jula. Ašovi, lopate, sekire, kola i nosila za pesak, izvrsno raspoloženje i lepo vreme sve se udružilo u divnu sliku života mladosti i rada. Zahvalјujući odličnom vođstvu, drugarskoj disciplini i dobroj volјi sviju, radovi su odmicali brzo, a dobro raspoloženje nas nije ostavlјalo do kraja. Složno su lopate bacale vlažan pesak na gomile i razvlačile dalјe, sekire sevale u vrednim rukama, a naš mladi „prsač" brektao gurajući kolica čiji se točak duboko usecao u pesak. Ravnalo se, doterivalo se, krečilo se „inženjer" je vredno trčkarao po terenu i sa svojom lopatom stizao da poravna i popravi sve, a „as br.1” se pun dostojanstva šetkao po terenu i napadao „zabušante" (kao da on nije spadao u njihove redove). Dame su, ili bolјe rečeno u jednini, pošto je samo jedna izdržala od početka do kraja, vredno uređivale „klubske prostorije" koje su sve više počele da liče na sobe u kojima stanuju lјudi. Posao je odmicao, mišice su se sve više umarale, pa ipak raspoloženje i disciplina nisu popuštali. Ljudi su nas posmatrali iskreno simpatisali i priklјučivali nam se: bilo ih je različitog pola i uzrasta, ali svi mladi i oduševlјeni. Počelo nas je oko 10, a završilo oko 30. Kada je sve uređeno i spremlјeno počeli smo smeštati svoje stvari... doneli smo staro vaterpolo igralište, sanduk za stvari I „prvu pomoć" sportske sprave, sto za šah, stubove za odbojku itd..itd...(karte i pušenje smo zabranili)...tek sad smo se spremili da uživamo.

Međutim, plivači Tise nisu se dugo baškarili u svojoj „Kućici“. Ubrzo je usledila zabrana nove okupacione vlasti svakog sportskog okuplјanja mladih, pa se tako na udaru našao i Plivački sportski klub Tisa, koji je zvanično zabranjen 17. avgusta 1941. godine (zapis Branislava Kiseličkog). Kako je u klupskoj kasi bilo novca od članarine, sekretar kluba Branislav Kiselički, pedantno u Dnevniku blagajne beleži, da je članarina vraćena pojedincima, a saldo blagajne sveden na nulu 8. septembra 1941. godine.

Plivači Zvezde, avgusta 1943. godine

U toku leta 1942. godine plivači su na okupu, ali ponovo kao sekcija Vranjevačkog sport kluba Zvezda, o tome Branislav Kiselički u svom rukopisu „Veliki plivački dan“, koji se nalazi u arhivi Narodne biblioteke u Novom Bečeju, piše:

Novo ime je bilo ustvari samo spolјna oznaka, duh PSK “Tisa" je ostao. Ostale su pretenzije... Počelo se „sportskim domom" ali je više šta sprečilo napredak... Zabrana kupanja, zabrana rada kluba, unutrašnji nesporazumi, sve je to uticalo da se sve završi na treningu. Nova jesen, zima, proleće iskristalisali su u nama ideju: Mora se ostvariti plivačka utakmica.

Ideja i želјa da se organizuje plivačka manifestacija u Novom Bečeju, počela je da se realizuje početkom leta 1943. godine.

Na osnovu dva pisana dokumenta, koje je dostavio Lazar Mečkić autoru ovog teksta (Stevanu Davidoviću), saznajemo da se Vranjevački sport klub Zvezda, 9. jula 1943. godine, obratio Srpskom plivačkom savezu u Beogradu, sa želјom da u Novom Bečeju organizuje plivački miting na kojem bi gostovala plivačka reprezentacija Srbije. Sportski savez Srbije, 17. jula 1943. godine, Vranjevačkom sport klubu Zvezda šalјe odgovor sledeće sadržine:

Plivači Zvezde, avgusta 1943. godine Stoje: Sava Janković, Vasilije Nićin, Ivan Jovanović, Stevan Kiurski, Branislav Kiselički, Zvonko Tolmačev, Milorad Rackov, dole: Milorad i Vladimir Kiselički.

U odgovoru na vaše ekspres R pismo od 9 tm. Čast nam je saopštiti da smo na svojoj sednici od 16. tm. Rešili: Da prihvatimo Vaš lјubazni poziv za gostovanje beogradskih plivača u Vašem mestu na dan 1. odnosno 2. abgusta tg.

Kako Savez ne može na tu priredbu poslati svoju reprezentaciju ili reprezentaciju Beograda, gostovanje je predato saveznom prvaku Sportskom Bob klubu, čiji se plivači i plivačice nalaze u treningu. Sportski Bob klub sa svoje strane obavestiće Vas o tehničkim propozicijama. Sa želјom da nameravana priredba ispadne propagandno što bolјe, primite naše sportske pozdrave.

Zdravo

Istog dana, 17. jula 1943. godine, Sportski Bob klub iz Beograda, ekspres preporučeno, Vranjevačkom sport klubu Zvezda šalјe pismo sledeće sadržine:

U dopuni pisma, koje Vam je Savez danas poslao, čast nam je izvestiti Vas da sa zadovolјstvom primamo lјubazan poziv za utakmicu u Vašem mestu na da 1. odn. 2. avg. tg.

Spremni smo da nasupimo u sledećim disciplinama sa po dva plivača-ice: 50 i 200 m (ili 100 i 400 m) sl. stil, 100 m leđno, 100 m prsno i sa dve štafete 3 put 100 m mešovito i 4x50 m sl. stil, kao i sa dve vaterpolo momčadi. Na ženskim prugama nastupili bi na: 50 m sl. stil 100 m prsno i 100 m leđno, kao i u štafetama.

Dolazimo sa deset plivača o Vašem stanu i hrani, dok ostali radi vaterpola i duplih štafeta, i dame, putuju i stanuju potpuno o svom trošku.

Momentalno se u Beogradu nalaze svi naši najbolјi plivači, tako da dolazimo kompletni, sa državnim prvacima Bijelićem, Jeremićem, Krstohvilom, Jugovićem i dr. Od dama dolazi Tonja Lipska, Krklecova, Đorđevićeva i dr.

Ukoliko nemate svoju vaterpolo ekipu, mi sa svoja dva tima možemo popuniti i tu tačku programa. Ako pak gostuju plivači iz Bečkereka, vaterpolo deo biće sa 4 tima utoliko interesantniji.

Molbu Upravi grada radi dobijanja putne dozvole podnećemo u ponedelјak, po Vašem uputstvu.

Za ostala pitanja koja Vas još interesuju molimo da ovlastite Vašeg člana koji 20. tm. Dolazi u Beograd, da može sa nama se dogovoriti.

Sa sportski zdravo i doviđenja

Sadržaj

Podržite sajt

Ukoliko želite, donacijom, da pomognete razvoj sajta.

Podržite...

Sakupljanje kulturno-istorijske građe Novog Bečeja smatramo izuzetno važnim i velikim poslom. Za nove naraštaje... sa novom tehnologijom... da vide prošlost... drugačije će ostati zaboravljena.

Već 10 godina se bavimo time, uporno i vredno a ipak je ostalo još mnogo toga da se uradi, mnogo posla je pred nama.

Dobru...

Ako posedujete neki materijal ili saznanja za koje smatrate da bi dopunile sajt, uključite se... Možete komentarisati članke ili nam slati materijale, fotografije na salevidak@gmail.com. Ili prosto svoje predloge, ideje, komentare kako da poboljšamo sajt iznesite Ovde

Ideju...

Za one imućnije Novobečejce koji mogu i žele materijalno da pomognu razvoj ove ideje, daju vetar u leđa, koji žele da budu dobrotvori, sponzori, donatori...

...stojimo na raspolaganju na broju 060 013 01 01

© 2016 Novi Bečej - Online. All Rights Reserved. Designed By SaleVidak