Prof. dr Aleksandar Kasaš

rođen je 27. januara 1952. godine u Novom Bečeju (Banat). Osnovnu školu i gimnaziju završio u rodnom mestu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu – grupa za istoriju 1976. u Novom Sadu, a magistrirao u Beogradu 1983. Doktorirao je u N. Sadu 1995. sa temom Mađari u Vojvodini 1941-1946. godine. Knjiga je sledeće godine, pod istim naslovom, i objavljena. Sada je u štampi, drugo i dopunjeno izdanje.

Prof. dr Aleksandar Kasaš

Autor je više knjiga i publikacija, a najznačajnija je Istorija Mađara u koautorstvu sa P. Rokaiem, Z. Đereom i T. Palom, gde je on napisao deo koji se odnosi na istoriju mađarskog naroda u 20 veku. Objavio je šezdesetak studija u vodećim istorijskim časopisima u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je sa saopštenjima, na mnogim naučnim skupovima, koji su objavljeni u posebnim zbornicima.

Godinama se bavi istorijom porodice Dunđerski, o kojoj je objavio desetak radova, i to:

- Kako je stvarano bogatstvo porodice Dunđerski, „Dnevnik", N. Sad, januar 1991. (feljton u devet nastavaka),

- Zapisi Lazara Dunđerskog o svom životu i sticanj porodičnog imetka, „Zbornik Matice srpske za istoriju" br.51/1995, str. 213-223,

- Kome je Bogdan Dunđerski – veleposednik starobečejski i srbobranski ostavio svoje imanje? „Zbornik Matice srpske za istoriju" br.55/1997, str. 169-182,

- Testament Bogdana Dunđerskog iz 1918. godine, „Krovovi" br.39/40, Sremski Karlovci 1997, str. 81-84,

- Kapela Bogdana Dunđerskog, veleposednika starobečejskog i srbobranskog, „Zbornik radova Seoske i salašarske crkve u Vojvodini" PČESA, N. Sad 1998, str. 264-268,

- Pismo Uroša Predića Bogdanu Dunđerskom povodom racije u Bačkoj 1942. godine, „Krovovi" br.41/42/43, Sr. Karlovci 1998, str.55,

- Kalemegdan prema opisu Uroša Predića iz 1929. godine (pismo upućeno Bogdanu Dunđeskom) „Dometi“, Sombor, jesen-zima br.94-95/1998, str.79-81,

- Uroš Predić o političkim pitanjima u pismima Bogdanu Dunđerskom 1922-1942, „Krovovi" br.44/45/46, Sr. Karlovci 1999, str.106-108 i

- Dva vredna ulja na platnu Uroša Predića vezana za Bogdana Dunđerskog, „Rad Vojvođanskog muzeja“, br.47/48, N.Sad 2006, str.77-80.

Redovni je profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na predmetu Istorija Jugoslavije, gde je pod njegovim mentorstvom diplomiralo sto sedamdeset i dva studenta, magistriralo pet, a doktorirala dva kandidata.

Rukovodilac je vojvođanskog pokrajinskog naučnog projekta Istraživanja političke, privredne i kulturne prošlosti Vojvodine. Bio je višegodišnji član ekspertske grupe Ministarstva za nauku Republike Srbije za istoriju, etnologiju i arheologiju, a sada je član Stručnog veća za društveno-humanističke nauke Senata Univerziteta u Novom Sadu. Kraće vreme bio je prodekan za finansije Filozofskog fakulteta u N. Sadu i član Nastavno-naučnog veća u više mandata. Stalni je član saradnik Matice srpske i Odeljenja za društvene nauke ove ustanove. Član je i Fondacije istoričara Bogumila Hrabaka, osnovanoj pri Vojvođanskoj akademiji nauka i umetnosti za podsticanje naučnog podmlatka, kao i član Redakcije časopisa Odseka za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu „Istraživanja" i Uredništva „Krovova" iz Sremskih Karlovaca.

 

Kamendin, jedan od veleposeda Dunđerskih u Vojvodini

Podržite sajt

Ukoliko želite, donacijom, da pomognete razvoj sajta.

Podržite...

Sakupljanje kulturno-istorijske građe Novog Bečeja smatramo izuzetno važnim i velikim poslom. Za nove naraštaje... sa novom tehnologijom... da vide prošlost... drugačije će ostati zaboravljena.

Već 10 godina se bavimo time, uporno i vredno a ipak je ostalo još mnogo toga da se uradi, mnogo posla je pred nama.

Dobru...

Ako posedujete neki materijal ili saznanja za koje smatrate da bi dopunile sajt, uključite se... Možete komentarisati članke ili nam slati materijale, fotografije na salevidak@gmail.com. Ili prosto svoje predloge, ideje, komentare kako da poboljšamo sajt iznesite Ovde

Ideju...

Za one imućnije Novobečejce koji mogu i žele materijalno da pomognu razvoj ove ideje, daju vetar u leđa, koji žele da budu dobrotvori, sponzori, donatori...

...stojimo na raspolaganju na broju 060 013 01 01

© 2016 Novi Bečej - Online. All Rights Reserved. Designed By SaleVidak