Ta ptica

Ta ptica je seda

Ta ptica nema jata

Ta ptica nema gnezda

Ta ptica leti jednom leti.