Sivilo

U kuli dima

Armiranog betona

Od dečijeg, topovskog blata

Plivaše galeb

U kaminu pepela.

U toj kuli

Deca se rađaju siva.