Crkva u Vranjevu

Srpsko-pravoslavna crkva (hram Svetog Jovana Preteče) u Vranjevu - Novi Bečej u ulici Josifa Marinkovića broj 63, stavljena je pod zaštitu zakona zajedno sa svojim ikonostasom i drugim predmetima (tronovi sa pevnicama, pokretne ikone, plaštanica i drugo), od strane pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, rešenjem broj 939/67 od 1. IV 1968. gdine i broj 581 od 7. X 1966. godine).

Po zapisima i starim crkvenim knjigama u Vranjevu je još 1750. godine postojala jedna mala crkva na mestu koje je podignuta ova sadašnja crkva 1807. godine. Gradevina je krupnih dimenzija i ima niz zanimljivih gradevinskih detalja, a posebno je unutrašnost crkve bogato dekorisana čemu doprinosi dosta ukusni moleraj toplih boja i zidnih živopisa nežnih kolorita, kao i ikonostas klasičarske arhitektonske bider majerske rezbarije i slikarstva.

Ikonostas i slike na zidovima crkve slikao je Jeftimije Popović 1834 - 1836 godine (a moguće je da su slike na zidovima slikali i slikari Sava Petković i Petar Šortanović).

Celivajuće ikone slikane na bakru i drvetu rađene u drugoj polovini XVIII veku pokazuju vrlo solidno znanje mastora prelaznog stila. Valja zapaziti i neke predmete primenjene umetnosti, u crkvi: krst - darohranilnica iz 1818. godine, putir od srebra - pozlaćen iz 1767. godine, kao i još neke srebrna kandila sa ugraviranim zapisima darodavaca a koji bi mogli biti interesantni za lokalnu istoriju.

Kao vredan primerak građevinskog stila iz I polovine XIX veka crkva je kao spomenik kulture stavljena pod zaštitu zakona.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Sadržaj

Da li ste znali...

da je naše mesto pedesetih godina XX veka u okviru Plivačkog kluba »Jedinstvo« imalo i svoju ekipu za vaterpolo?

O gradu