Ideja za izgradnju hemijske fabrike „Biser“ u Kumanu

Početkom septembra 1977. godine došao je kod mene, u kancelariju Privredne komore Jugoslavije, profesor ljubljanskog univerziteta Ing. Friderih Gerl, moj poznanik još iz zajedničkog rada u Ministarstvu industrije FNRJ od 1947-1950. godine, i ispričao mi, da želi da proda nekoliko svojih patenata za proizvodnju deterdženata. U tu svrhu, sutradan, ide u Ljig, da sa tamošnjim opštinskim predstavnicima zaključi ugovor o kupo-prodaji.

Posle detaljnog upoznavanja o kakvim se patentima radi, poželeo sam da taj posao realizuje sa opštinom Novi Bečej. Objasniu sam mu, da u Poljoprivrednom kombinatu „Biserno Ostrvo“ u Novom Bečeju rade 2-3 mlada inženjera, koji su na mene ostavili utisak preduzimljivih i energičnih ljudi i da ću ga povezati sa njima.

Odmah sam, u njegovom prisustvu, telefonom pozvao Ing. Stevicu Neatnicu, tadašnjeg direktora „Bisernog Ostrva“ i dogovorili smo se da sutra dođe kod mene u kancelariju, gde će biti i profesor ing. Gerl, da se dogovore o daljem vođenju pregovora oko kupo-prodaje patenata za proizvodlju deterdženata.

Sutradan, u zakazano vreme, došli su kod mene u kancelariju Privredne komore Jugoslavije profesor Ing. Friderih Gerl i Ing. Stevan Neatnica kao predstavnik „Bisernog ostrva“. Upoznao sam ih i saopštio Ing. Neatnici da je profesor Gerl moj prijatelj, još od pre 30 godina, da ima patente za proizvodnju deterdženata koje želi da plasira u proizvodnju.

Profesoru Gerlu sam predstavio Ing Neatnicu kao direktora Poljoprivrednog kombinata „Biserno Ostrvo“ iz Novog Bečeja, zainteresovane za kupovinu tih patenata.

Učinio sam malu šalu, da za svoje posredovanje ne tražim nikakvu proviziju, niti bilo kakvu nadoknadu za popijenu kafu i čašicu dve rakije. Želim da ih ostavim da, sami na miru, se dogovore o daljim koracima na realizaciji tog velikog posla.

Posle ovog prvog sastanka dogovorili su se, da predstavnici firme NOVUM iz Ljubljane dođu sa svojom ponudom u Novi Bečej radi upoznavanja, pored predstavnika poljoprivrednog kombinata „Biserno Ostrvo“ i predstavnike Skupštine opštine Novi Bečej, sa svojim patentima i uslovima za kompletnu ponudu izgradnje fabrike deterdženata.

Odnosi između Kombinata „Biserno ostrvo“ i „NOVUMA“ razvijali su se vrlo intezivno i već krajem 1977. Godine doneta je odluka o izgradnji Fabrike u Kumanu.

U tom cilju donet je, početkom 1978. (marta) godine samoupravni sporazum o osnivanju Radne organizacije „Biser“ za proizvodnju hemijskih sredstava za čišćenje.

Da li ste znali...

da je rešenjem iz 1948. godine romanska crkva Arača, kod Vološinova  (tadašnji naziv Novog Bečeja) stavljena pod zaštitu države?

O gradu