banerKIA3

Bočar je nastao i izgrađivao se na kontaktu lesne terase i aluvijalne ravni Tise, tj. na nižem lesnom platou, uz samu aluvijalnu ravan. Na mestu gde Bočar leži aluvijalna ravan je široka, a niži lesni plato zalazi malim rtovima u ravan. Apsolutna visina aluvijalne ravni je od 76 do 80 m.

Vidi ceo tekst

Tags:
panel
5580
Članaka
panel
5414
Fotografija

Poslednje fotografije

04.06.2020. (10 fotografija)
Svadbe i običaji

Svadbe i običaji


04.06.2020. (10 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Zemljoradnјa i stočarstvo


 
23.04.2020. (10 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
04.01.2020. (10 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

23.04.2020. (20 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

da je u Novom Bečeju 1948. godine bilo dvadeset prijavljenim berbera, koji su se morali pridržavati jedinstvenog cenovnika što im je država odredila?