Osoblјe pošte u opisanom periodu

Kako su  službenici poštanskog ureda odlazili u penziju, tako su na njihova mesta primani novi, mladi kadrovi. Tako je 1974. godine, posle primanja Dušana Josimovića i Dežea Barne (Barna Dezső) formirana nova garnitura poštanskih službenika. Josimović je počeo kao dostavlјač, da bi posle 3 godine i 6 meseci prešao na R šalter. U kasnijem periodu radio je na platnom prometu, bio je i glavni blagajnik, a pri kraju svog radnog veka vršio je poslove upravnika pošte. Dugi niz godina, kao glavni blagajnik, Dušan Josimović je vršio distribuciju poštanskih maraka za Udruženje filatelista Novi Bečej. Pošto je i sam bio član Udruženja, imao je veliko razumevanje za sakuplјače poštanskih maraka, a filatelistička pisma je sa velikom pažnjom pečatirao prigodnim žigovima. Pored već pomenutih Dušana Josimovića i Dežea Barne – dostavlјača telegrama, u ovom periodu radili su i rade: Nada Lalić – tel. centrala, Marica Filipov – teleprinter i telegraf, Ivan Mirosavlјev, Dušan Dujin, Bilјana Makrin, Mladen Paulјev – „Rˮ šalter, kasnije i upravnik (2002–2007), Milan Fodok, Laza Cvejin, Miodrag Štefkić – dostavlјač, Goran Vujackov, Dragan Dan, Slavojka Bito, Slobodanka Radonjić, rođena Stevanović, Zoran Kurbanjev, Nikola Josimović, Ljubica Gavrić – upravnik od 2007. godine, Aca Đorđević, Mila Hebek, rođena Pokimica, Antal Tarič, Robert Bito, Voja Koledin i Nebojša Kurbanjev.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da je prva, do sada pronađena novobečejska razglednica izdata krajem 1898. godine sa slikom crkve Arače i tekstom na mađarskom i srpskom jeziku?

O gradu