banerKIA3

“Želimo to da menjamo, po prvi put smo otvorili dijalog i smatramo da je veoma važno govoriti o tome otvoreno, senzibilisati relevantne institucije, a to svakako jesu škole, centri za socijalni rad, policija, tužilaštvo, lokalna samouprava" — Danica Jovanović, Udruženje Roma Novi Bečej

Običajno pravo ili kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda? Maloletnički i ugovoreni brakovi ukorenjena su tradicija Roma na ovim prostorima, ali istovremeno predstavljaju i veliku tabu temu. Koje su posledice ovog problema na život mladih Romkinja, kao i na samo društvo uopšte i na koji način se on može rešiti, neka su od pitanja koja je pokušala da reši diskusija održana u Novom Bečeju u okviru projekta „Aktivna inkluzija Roma i Romkinja na zapadnom Balkanu", koji sprovodi koalicija organizacija iz Srbije, BiH i Crne Gore, a finansira „CARE International" iz Sarajeva. Predsednica Udruženja Roma Novi Bečej, Danica Jovanović, izrazila je zadovoljstvo što sa svojim kolegama iz BiH i Crne Gore ima priliku da govori o pitanju vrlo važnom za romsku zajednicu, ali i čitavo društvo: „Ono što je vrlo važno jeste to što je po prvi put otvoren dijalog između institucija i nevladinog sektora u, za mene, veoma važnoj temi, jer ja sam žena, ja sam Romkinja, da govorimo o kulturi prodaje i udaje maloletnih devojčica, što jeste u stvari i kultura Roma ovde u Banatu, duboko ukorenjena tradicija, negativna za žene.

Unazad 14 godina pokušavamo da se borimo protiv ovog, za nas, problema, a u stvari to jeste običajno pravo Roma. Želimo to da menjamo, po prvi put smo otvorili dijalog i smatramo da je veoma važno govoriti o tome otvoreno, senzibilisati relevantne institucije, a to svakako jesu škole, centri za socijalni rad, policija, tužilaštvo, lokalna samouprava." Jovanović je istakla da će Udruženje Roma Novi Bečej nastaviti da radi na ovoj temi, da motiviše i podiže svest o tome koliko je važno da mlade Romkinje nastave obrazovanje i da se integrišu u društvo, kao i koliko je bitan rad na prevenciji "Bavićemo se raznim analizama, objavljivati ih, govoriti u medijima, govoriti javno i reagovati na svaku pojavu maloletničkih brakova", završava Jovanović.

Tribina na temu maloletničkih brakova među romskom populacijom, pre Novog Bečeja, održana je i u Lazarevcu, a prema rečima učesnika, to je odlična prilika za razmenu iskustava, jer samo dobrom saradnjom, pre svega, među državama koje učestvuju u suzbijanju ovog problema, može se doći i do njegovog konkretnog rešenja.

panel
5620
Članaka
panel
5505
Fotografija

Poslednje postavljeno

Poslednje fotografije

16.06.2020. (10 fotografija)
Svadbe i običaji

Svadbe i običaji


16.06.2020. (7 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Zemljoradnјa i stočarstvo


 
08.06.2020. (10 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
04.01.2020. (10 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

23.04.2020. (20 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

da je ukupna dužina reke Tise 966 km, a da od toga kroz našu zemlju 164 km? Izvire u Karpatima na nadmorskoj visini od 1800 metara?