Predgovor

Novi Bečej i Vranjevo kroz istoriju Lazar Mečkić

Davnašnja mi je želja da prikupim što više materijala i podataka o prošlosti Novog Bečeja i Vranjeva i da to na prikladan način sačuvam od zaborava. Ako nisam uspeo da prikupim koliko sam želeo, učinio sam najviše što sam mogao. U kulturnom svetu danas, skoro da nema porodice koja ne zna svoje poreklo, a o gradovima i selima da i ne govorimo. Kod nas — na žalost — nije tako. U Banatu je do prvog svetskog rata samo nekoliko gradova imalo svoju pisanu istoriju. Pisali su ih mađarski i nemački ist...

Čitaj dalje

Branko Petrović

Devedeset godina fudbala u Novom Bečeju (1899-1989) Lazar Mečkić

Branko Petrović

Branko je došao u Novi Bečej kao školovan fudbaler. Do drugog svetskog rata igrao je u podmlatku novosadske Vojvodine, gde je spadao u najtalentovanije nade Vojvodine. Skoro je nemoguće otpočeti njegovu biografiju bez rečenice: bio je izuzetan čovek. Kakav je bio na ulici i privatnom životu takav je bio i na fudbalskom igralištu: miran, tih, skroman, a iznad svega dobroćudan. Čovek se prosto zapita otkud u takvom karakteru toliko talenta i radne energije, da u relativno mladim godinama postig...

Čitaj dalje

Rad sa podmlatkom postao je posebna brig…

Devedeset godina fudbala u Novom Bečeju (1899-1989) Lazar Mečkić

Rad sa podmlatkom postao je posebna briga

Trud da se, preko sistematskog rada sa pionirima i podmlatkom dođe do kvalitetnijeg fudbala i igrača iz redova Novobečejaca, počinje da daje rezultate. Igralište u Gradištu svakim treningom postaje sve punije dečacima. Interesovanje za učešće u pionirskim ekipama postaje sve masovnije, a u ekipi podmlatka već počinju da se naziru mladi prvotimci Jedinstva. Igralište ubrzo postaje tesno da na treninzima primi sve one koji su se pripremili za izlazak na trening. Koriste se i prazni prostori iza go...

Čitaj dalje

Avram Branković

Da se podsetimo na Novi Bečej i Novobečejce Lazar Mečkić

Branković Avram (Vranjevo-Novi Bečej, 1799 - Brusnica 1831) Otac Antonije, trgovac hranom, mati Alka. O. školu je učio u rodnom mestu, gimnaziju u Sr. Karlovcima i Segedinu, mađarska prava u Pešti i Kožmeku (1819), a ausrijska u Beču. Neko vreme je u Pešti jurat gde sarađuje naročito sa J Milovukom. Prevodio je građanske pesme sa mađarskog i nemačkog. Bio je poznanik V. Karadžića pa je s njim 1828. prešao u Srbiju. Više njegovih radova ostalo je neštampano, od kojih se sigurno zna za dva: Sokrat...

Čitaj dalje

Nаstаvаk prеkinutоg

Tragovi u trajanju Aca T. Đukičin

Pоbеdа nа оvim izbоrimа u јеdnоm i drugоm slučајu, stаvilа mе је оbјеktivnо u pоlоžај dа оstvаruјеm оčеkivаnе аktivnоsti i u funkciјi prеdsеdnikа оpštinе i u funkciјi pоslаnikа Skupštinе АPV. U priprеmаmа zа kоnstituisаnjе Skupštinе, bilо је izuzеtnо mnоgо pоslа, јеr su оdbоrnici Dеmоkrаtskе оpciје imаli tеsnu vеćinu. Nајvеći brој оdbоrnikа imаlа је Srpskа rаdikаlnа strаnkа, pа је nаrаvnо nаstојаlа dа оkupi оkо sеbе i оdbоrnikе Dеmоkrаtskе zајеdnicе vојvоđаnskih Маđаrа, Pаrtiје udružеnjа pеnziо...

Čitaj dalje

Saobraćaj

Čari prošlih dana Lazar Mečkić

Zahvaljujući činjenici da se Novi Bečej nalazi na Tisi, rečni saobraćaj je zauzimao glavno mesto u prevozu robe. Loši putevi i nerazvijen drumski saobraćaj, upućivali su deo robe, a naročito putnike na železnički prevoz. Iz okolnih sela roba je dovožena zaprežnim vozilima, a s obzirom na viso­ku cenu putničkog prevoza železnicom, mnogi Kumančani, pa čak i Melenčani dolazili su pešice u Novi Bečej. Ovo pešačenje prilično verno ilustruje tadašnji standard. Vozna karta od Kumana do Novog Bečeja ko...

Čitaj dalje

Fudbal posle Prvog svetskog rata

Devedeset godina fudbala u Novom Bečeju (1899-1989) Lazar Mečkić

Fudbal posle Prvog svetskog rata

Fudbal se posle Prvog svetskog rata razvijao znatno brže nego u predratnim godinama. To je sasvim razumljivo, kada se zna da su, po pravilu, prve godine po završetku rata, bile godine sveopšteg poleta, a naročito u privredi, kao bazi nadgradnje pa tako i sporta. Brže se razvijao u mestima, kao što je to već istaknuto, sa jevrejskim i mađarskim stanovništvom, jer je građanski stalež i posle rata uglavnom ostao iz te dve nacije. Klubovi, funkcioneri i igrači, bili su uglavnom oni predratni. U p...

Čitaj dalje

Tihomir Ivančev

Devedeset godina fudbala u Novom Bečeju (1899-1989) Lazar Mečkić

Tihomir — Tića, imao je vrlo velik osećaj za lepu i tehnički doteranu igru, i sam je bio dobar tehničar. Bio je dosta mek fudbaler što se pokazivalo kao dosta velika mana, s obzirom da se fudbal igrao sve brže i sve oštrije. Škola i studije bile su, ovom vrsnom tehničaru, važnije od fudbala te je vrlo mlad prekinuo karijeru.

Čitaj dalje

Prva takmičarska sezona

Na krovu Evrope Stevan Davidović

Prvi pisani trag o takmičenju, pod imenom „Jedinstvo“, pronašao sam u listu „Zrenjanin“ od 20. juna 1953. godine, u kojem se vidi da su Novobečejci, u sezoni 1952/1953. godine, igrali u Zonskoj ligi Severnog Banata. Prvenstvo je bilo veoma neizvesno, a pitanje pobednika rešeno je u poslednjem kolu u Zrenjaninu, gde je vodeći Zanatlija pobedio Jedinstvo iz Novog Bečeja i tako sa 26 bodova, osvojio prvo mesto i stekao pravo igranja kvalifikacionih utakmica za ulazak u Vojvođansku ligu. Jedinstvo i...

Čitaj dalje

Prvo posleratno prvenstvo Vojvodine 1945…

Devedeset godina fudbala u Novom Bečeju (1899-1989) Lazar Mečkić

Prve posleratne, 1945. godine prvenstvo Vojvodine je održano između srezova i tako je dobijen prvak. Ovo se može razumeti, tek kada se zna da u mnogim mestima nisu bili formirani klubovi ili društva, pa zbog toga nije ni moglo biti klupskog prvenstva. Međusobno su se takmičili srezovi — sreske reprezentacije — koji su bili podeljeni u nekoliko grupa. Tako je Banat bio podeljen na Severni i Južni. U Severnom Banatu su postojali srezovi: Novi Kneževac, Kikinda, Novi Bečej, Petrovgrad (sadašnji Zr...

Čitaj dalje

Prilog biografiji Bogdana Čiplića

Ličnosti Lazar Mečkić

Prilog biografiji Bogdana Čiplića

Pre dve godine, preciznije 27. juna 1989. godine, sahranjen je u Beogradu, na groblju „Lešće", u 79. godini života ugledni književnik Bogdan Čiplić. Mesto, mislim na samo groblje „Lešće", i način sahrane vrlo skromni, baš kao što je u svojim prohtevima, pa i svojim načinom života bio skroman i sam pokojnik. Pored Novobečejaca, koji su došli kao predstavnici Bogdanovog zavičaja, bilo je i nekoliko njegovih sugrađana koji danas žive u Beogradu - sve u svemu oko dvadesetak prisutnih. Posebno mesto...

Čitaj dalje

Porodica Zupčić

Život prolazi sećanja ostaju Lazar Mečkić

Poslednja mađarska porodica srpskog porekla koju sam poznavao u Novom Bečeju bila je porodica Zupčić, čijeg se imena ne sećam. Bio je mašinbravar i imao je vršalicu. Kuća im je bila na uglu Hajduk Veljkove i Žarka Zrenjanina. Sećam se da im je poslednji šegrt - Privrednikov pitomac bio Zupković Đura do 1933. godine. Posle završetka šegrtovanja Đura je otišao iz Novog Bečeja za mene neznano kud. Zamislite dragi moji „kako je svet mali" sa Zupković Đurom sam se našao u Beogradu 1949. godine. On je...

Čitaj dalje