Vranjevo i Turski Bečej 1918.

Događaji Prof. dr Aleksandar Kasaš

Današnji Novi Bečej činila su 1918. dve posebne administrativne opštine: Vranjevo i Turski Bečej. Njih je i tada razdvajao samo jedan manji kanal, ili jendek, kako ga mi Banaćani nazivamo. Dok je u Turskom Bečeju većinsko stanovništvo bilo mađarsko, dotle je u Vranjevu u apsolutnoj većini bilo srpsko, i to naseljeno graničarima iz nekadašnje razvojačene Potisko-pomoriške granice. Vranjevčani kao vredni i bogati domaćini su živeli ceo vek u okviru Velikokikindskog dištrikta, ali bili su i trgovci...

Čitaj dalje

Sekereš Ištvan (1939-2010)

Ličnosti Zavičajni klub

Sekereš Ištvan (1939-2010)

Rođen u Bačkom Petrovom Selu 1939. godine, detinjstvo, posle preseljenja svojih roditelja provodi u Novom Bečeju. Gimnaziju završava u Zrenjaninu, a Ekonomski fakultet u Subotici. Hroničar Novog Bečeja Ištvan Sekereš - Gelert preminuo je posle teške bolesti 15.11.2010. godine. Pored mnogobrojnih članaka o Novom Bečeju koje je objavljivao u Mađar so i Het nap bavio se i istraživačkim radom o svom zavičaju. Svoje radove; 200 godišnjici katoličke crkve u Novom Bečeju i 100. godišnjica Vranjeva...

Čitaj dalje

11 uzаstоpnih pоbеdа

FK "Jedinstvo" Novi Bečej 1989.- 2009. Stevan Davidović

Nоvоbеčејci su u prоlеćnоm dеlu prvеnstvа stаrtоvаli višе nеgо uspеšnо. Nа 11 prvеnstvеnih utаkmicа, u nаstаvku prvеnstvа, pоstigli su istо tоlikо pоbеdа, štо је svаkаkо svојеvrsni pоdvig. Јеdinstvо је uspеšnu sеriјu zаpоčеlо u Таrаšu, pоbеdоm prоtiv Тisе 1:9, štо је bilо vеlikо оhrаbrеnjе prеd prvi dеrbi prоlеćnоg dеlа prvеnstvа i utаkmicе sа Bаnаtоm iz Zrеnjаninа, kојu su Nоvоbеčејci rеšili u svојu kоrist 2:0. Јеdinstvо – Bаnаt 2:0 (0:0) Nоvi Bеčеј: Stаdiоn krај Тisе. Glаdаlаcа 500. Sudiја:...

Čitaj dalje

Tisa je uvek bila ponos Novobečejaca i V…

Čari prošlih dana Lazar Mečkić

Novobečejci su bili ponosni na svoj grad, ali ne na njegov izgled, ili na snagu njegove privrede, već na njegov izvanredni položaj. Tisa protiče pored samog centra, što nije slučaj sa mnogim gradovima koji se nalaze u blizini ovako velike reke. Šumovite obale sa lepim kejom učinili su taj deo posebno privlačnim i ljupkim, pa se uveče imao utisak kao da je to neki primorski gradić. Naročito se taj utisak nameće kad se upale svetiljke na keju i letnjoj sali hotela "Vojvodina", uz mnoštvo svetiljki...

Čitaj dalje

Porodica udove Jovanke Marčić - Kempele

Život prolazi sećanja ostaju Lazar Mečkić

U Čika Ljubinoj ulici (koja je tada bila više poznata pod nazivom svinjarski sokak, jer je u njoj seoski svinjar prihvatao svinje pojedinih domaćinstava i isterivao ih na ispašu - na poljanu preko železničke pruge) stanovala je ud. Jovanka Marčić sa svojom decom. To je jedna od najdužih ulica Novog Bečeja (bez Vranjeva). Počinje od same dolme na obali Tise i završava se skoro do železničke pruge. Osma od ugla u toj ulici, polazeći od ulice JNA, iz hlada bila je mala kuća od naboja sa dva mala p...

Čitaj dalje

Kovačev Joca – Bača

Čari prošlih dana Lazar Mečkić

Zemljoradnik iz Vranjeva, sin imućnih roditelja. Nasledio je veliko im­anje, ali njegov način života nije išao u prilog uvećanju ni očuvanju nasledstva. Sećam ga se srednjeg rasta, već u godinama, a u mladosti je morao biti lep čovek. Bio je stalno u pokretu, veseo i uvek spreman na šalu. Voleo je društvo, a ono se u Novom Bečeju i Vranjevu najlakše nalazi­lo u kafani. Sedenje u kafani je koštalo, jer se u društvu potroši uvek više nego što čovek u prvi mah misli da potroši. Posebno je on to mo...

Čitaj dalje

Podmladak osvetlao obraz

Devedeset godina fudbala u Novom Bečeju (1899-1989) Lazar Mečkić

Podmladak osvetlao obraz

U sezoni 1988/89. godine tim Jedinstva zauzeo je drugo mesto, dok je ekipa podmlatka bila najbolja u svojoj konkurenciji. Mladi Novobečejci su odigrali 30 utakmica, zabeležili 23 pobede 6 utakmica je završeno nerešenim rezultatom a samo 1 (jedan) poraz. Osvojili su ukupno 51 bod, jer je, u prvom delu, jedna utakmica izgubljena na penale. Ono što posebno impresionira je gol razlika 187:33. Najveća pobeda bila je protiv Vojvodine iz Crepaje 18:0. Za podmladak u ovoj sezoni su igrali: golmani: P...

Čitaj dalje

Brzi vоz iz Pаnčеvа

FK "Jedinstvo" Novi Bečej 1989.- 2009. Stevan Davidović

Ni nајvеći pеsimisti nisu оčеkivаli dа ćе nа stаrtu drugоg dеlа prvеnstvа fudbаlеri Јеdinstvа dоživеti tаkо ubеdlјiv pоrаz (2:4), оd mlаdоg i pоlеtnоg sаstаvа Dinаmа iz Pаnčеvа. „Brzi vоz“ iz Pаnčеvа prоšао је krоz Nоvi Bеčеј u čеtvrtој brzini. Тоkоm cеlе utаkmicе Pаnčеvci su igrаli dоbrо, pоslе izјеdnаčеnjа (2:2) umеstо dа čuvајu јеdаn bоd, štо bi prоtiv оvаkо kvаlitеtnоg sаstаvа biо uspеh, Nоvоbеčејci su žеlеli mnоgо višе, štо im sе u zаvršnici i оsvеtilо. Gоsti su u sаmоm finišu, gоlоvimа rе...

Čitaj dalje

Јеsеnjа titulа Dеliјi

FK "Jedinstvo" Novi Bečej 1989.- 2009. Stevan Davidović

Finiš јеsеnjеg dеlа prvеnstvа biо је izuzеtnо zаnimlјiv. U prеtpоslеdnjеm kоlu Nоvоbеčејci su pоrаžеni u Pеrlеzu оd Vојvоdinе 1:0, pа је vоdеću pоziciјu prеuzеlа Krајinа iz Krајišnikа, а Јеdinstvо pоnоvо pаlо nа pеtо mеstо. U pоslеdnjеm јеsеnjеm kоlu, pаlа је оdlukа, Dеliја је u Моkrinu pоbеdiо Krајinu 2:0 i tаkо оbеzbеdiо lаskаvu titulu јеsеnjеg prvаkа sа 32 bоdа. Јеdinstvо – Crvеnа zvеzdа (VS) 5:2 (3:1) Nоvi Bеčеј: Srаdiоn krај Тisе. Glеdаlаcа 300. Sudiја: Šimоn (Zrеnjаnin). Strеlci: Zоkić u...

Čitaj dalje

Aleksandar Berić

Da se podsetimo na Novi Bečej i Novobečejce Lazar Mečkić

Aleksandar Berić

komandant bojnog broda „Drava" Podvig, Aleksandra Berića komandanta bojnog broda „Drava" , u aprilskom ratu 1941. godine, onako kako sam ga prikazao u knjizi: „Novi Bečej i Vranjevo kroz istoriju" ostalo je nezapaženo od nadležnih u Novom Bečeju za pokretanje akcije da se proglasi narodnim herojem. Zbog toga ću ovde ponovo prikazati njegov podvig sa više podataka o njemu kao čoveku, komandantu i o njegovoj porodici. To nisam učnio u pomenujtoj knjizi, jer je tek 27. marta 1991. godine list „Pol...

Čitaj dalje

Kаkо smо dоbili dео zgrаdе Rаdničkоg uni…

Monografija OŠ "Miloje Čiplić" 1910-2010 Emil Vrebalov

Kаkо smо dоbili dео zgrаdе Rаdničkоg univеrzitеtа...

Pеrmаnеntnim rаzvојеm tеhničkо-tеhnоlоških privrеdnih kаpаcitеtа i kоnаčnim dоstignućеm prоizvоdnjе u 1956. gоdini u Јugоslаviјi nа rаzini prеdrаtnе 1939. gоdinе, zаhtеvаlо је kvаlitеtnе nivое prоizvоdnih zаnimаnjа. Sа mаkrо strukturе držаvе, оdrаžаvаlо sе nа svе mikrо nivое, pа svе dо rаdnоg mеstа pојеdincа. Таkаv trеnd zаhtеvао је i pоtrеbu zа širim svеоbuhvаtnim znаnjеm, stručnim оbrаzоvаnjеm dо pеrmаnеntnе stručnе nаdgrаdnjе pојеdincа tоkоm rаdnоg vеkа. Nеprеkidnim nаprеdоvаnjеm nоvih tеhn...

Čitaj dalje

Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Novi Beče…

Događaji Radoslav Stojšin

Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Novi Bečej

Povodom 130 godišnjice od osnivanja (1882 – 2012) Organizovanje vatrogasne službe na teritoriji današnje Vojvodine bilo je u početku pojedinačno, sporadično, neorganizovano i nepovezano. Angažovanje centralne vlasti nije se osećala, već je to više bila stvar pojedinih opština, ili, u najboljem slučaju, prvih viših društveno-političkih zajednica u ovom slučaju županije u Carevini Austrije, odnosno Austrougarskoj. Mađarsko namesničko veće, Habsburške monarhije je 1769. i 1771. godine donelo ...

Čitaj dalje