Previous Next
Previous Next
Previous Next
panel
5240
Članaka
panel
3618
Fotografija
paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Poslednje postavljeno

18 avgust 2019
18 avgust 2019
18 avgust 2019
18 avgust 2019
18 avgust 2019
18 avgust 2019
15 avgust 2019
15 avgust 2019
15 avgust 2019

Da li ste znali...

da je meandar Biserno Ostrvo, u to vreme najveća okuka Tise, dug oko 23 km prosecanjem novog korita 1858. godine u dužini od 8,3 km postaje mrtvaja. Meandar na području Medenjača u dužini od 15 km postao je mrtvaja 1863. godine prosecanjem novog toka u dužini 3,2 km. Ali, je još dugo posle toga meandar korišćen kao glavni plovni put, a prosek postao rukavac. Zbog toga je 1900. godine prosek proširen, a meander zasipan i Medenjača praktično tek 1900. godine postaje mrtvaja.