baner8.jpg

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Reč autora

Da se podsetimo na Novi Bečej i Novobečejce Lazar Mečkić

Moram se odmah na početku izvinuti čitaocima što u svakoj od mojih knjiga, u kojoj iznosim svoja sećanja, ističem, i možda izgleda da, i prenaglašavam, zavičaj i svoju vezanost za njega. Nemam drugog obrazloženja sem da su dečaštvo i rana mladost i obilje doživljaja koje sam iz tog vremena poneo, presudni u mom staračkom stvaralaštvu. Podneblje, njive, livade i stada na njima, a posebno moji meštani su svet mog skromnog slikarskog i književnog stvaralašta. U želji da ovom knjigom obuhvatim što ...

Čitaj dalje

Dudara - deo našeg dettnjstva

Čari prošlih dana Lazar Mečkić

S desne strane puta, koji vodi od Kumana prema Novom Bečeju od Radničke ulice pa sve do kuće br. 41 u Lole Ribara ulici i u "dubini" od oko pedesetak metara od ove ulice prema železničkoj pruzi, prostirala se poljana zasađena dudovima. Po tome je i dobila ime Dudara. Dudara je bila simpatična poljanica u ovom delu grada. U proleće, kada trava ozeleni i kada se krošnje drveća ispune lišćem, Dudara postaje stecište dece i omladine. U njoj se razleže vika, vriska od igre dečurlije. Pored sreće i r...

Čitaj dalje

Milorad dr Vlaškalin

Ličnosti Prof. dr Aleksandar Kasaš

Milorad dr Vlaškalin

 Poslednji ban Dunavske banovine koji je umro u N. Bečeju Rođen je 26 maja 1890. u Međi u svešteničkoj porodici. Gimnaziju je završio 1907. u Novom Sadu, a prava u Budimpešti 1911. Prvi svetski rat proveo je u Temišvaru kao veliki beležnik Eparhijske konzistorije. Posle rata 1918. postao je generalni inspektor Ministarstva unutrašnjih dela – Odeljenja za Banat, Bačku i Baranju. Kao, već tada, vrsni pravnik, učestvovao je u državnoj komisiji za razgraničenje sa Mađarskom i Rumunijom. U Vra...

Čitaj dalje

Mala pravoslavna crkva u Vranjevu

Novi Bečej i Vranjevo kroz istoriju Lazar Mečkić

Na groblju u Vranjevu, koje je premešteno iz centra Vranjeva iz Ulica 7. jula i Marka Oreškovića i utemeljeno 1852. godine na mestu gde se i danas nalazi, podignuta je mala crkva. Crkvu je podigao, kao svoju zadužbinu, Milanko Stanković i supruga Sofija Grujić, a posve­ćena je sv. Đorđu. Izgrađena je i posvećena 21. septembra 1926. godine. Pravoslavni u Vranjevu imaju tri parohije, jednu I klase i dve II klase.

Čitaj dalje

Izleti u okolinu Novog Bečeja i Vranjeva

Plam zavičaja Lazar Mečkić

Društveni život u Novom Bečeju i Vranjevu, pre pedesetak i više godina, odvijao se uglavnom u Sokolani i kafanama. Tu su se održavale konferencije, sednice i sastanci političkog ili naučnog karaktera. Jednom rečju sve razonode i društvene aktiv­nosti su doživljavane u kafanama i Sokolani - u zatvorenom prostoru. Izuzetak su bili: leti kupanje na Tisi, fudbalski treninzi i utakmice u šumici Gradište. Lepote okoline kao da nisu postojale. Verovatno se polazilo od ocene, koju nam nameću oni iz brd...

Čitaj dalje

Osnivanje DMKS TURUL

Devedeset godina fudbala u Novom Bečeju (1899-1989) Lazar Mečkić

Osnivanje DMKS TURUL

Odmah po okupaciji, već u leto 1941. godine formira se u Novom Bečeju DMKS TURUL u kome učestvuju isključivo Mađari. Početkom 1942. godine po formiranju banatske mađarske lige Turul se uključuje u igre za prvenstvo Banata. Prva fudbalska oprema Turula je od bivšeg novobečejskog kluba Zanatlija, beli dresovi, a kasniije je to postala klupska boja Turula. Slab igrački sastav nije obezbeđivao Turulu viši plasman u toj novoformiranoj ligi, već je skoro sve vreme tavorio uglavnom oko dna tabele. ...

Čitaj dalje

Оdlаzаk iz Pеštе, bоlеst i smrt Tеоdоrа …

Teodor Pavlović - život i delo Lazar Mečkić

Ubrzо, nаkоn zаsеdаnjа u Kаrlоvcimа i prоglаšеnjеm Vојvоdinе dоšlо је dо оružаnоg sukоbа izmеđu Srbа i Маđаrа. Stаnjе u Pеšti pоstаlо је zа Srbе vrlо kritičnо. Pоslеdnjа sеdnicа Маticе srpskе оdržаnа је 31. аvgustа 1848. u Pеšti. Srpskе su kućе prеtrеsаnе i pоdiglа sе hајkа nа Pаvlоvićеvе nоvinе. Kаd је Pаvlоvić vidео dа је оstаvlјеn prеkоm sudu nа vоlјu, dа pо izbоru mоžе svе оnе kојi bunе nаrоd prоtiv nоvе mаđаrskе vlаsti nа vеšаlа izvоditi оd tаdа su sе njеgоvе nоvinе оgrаničilе nа dоnоšеnjе...

Čitaj dalje

Paulina - Pava Sudarski

Ličnosti Svetozar Simin

Paulina - Pava Sudarski

Njeno ime nosi naša Ustanova Vrtić je osnovao Narodni odbor opštine Novi Bečej 01.09.1955. godine sa sedištem u Novom Bečeju pod imenom borca sa Sutjeske Paulina - Pava Sudarski. Paulina je rođena I2. jula 1914. godine u Novom Bečeju, gđe je završila osnovnu školu. Posle završene gimnazije studirala je primenjenu umetnost u Beogradu. Zatim prelazi na Akademiju likovnih umetnosti. Bila je neobično vredna i talentovana studentkinja, cenjena od svojih profesora i drugova. Bila je u grupi poznatog...

Čitaj dalje

Jetrve najčešći izazivači sukoba u porod…

Život prolazi sećanja ostaju Lazar Mečkić

(slučaj braće Šlezinger iz N. Bečeja)   Postoji verovanje u našem narodu da sukobe u porodici najčešće izazivaju supruge, a muškarci, malte ne, ispadaju žrtve. Takva verovanja su nema sumnje nametnuli muškarci da bi sa sebe skinuli svaku sumnju i odgovornost za sukobe. Moram, doduše, istaći, da znam nekoliko slučajeva gde su braću navodno zavadile supruge - jetrve. U pitanju je prestiž u bilo kom vidu: imovno stanje, negovanje prijateljstva i rodbinskih odnosa, urednost u domaćinstvu, us...

Čitaj dalje

Uvod

Kovači medalja Stevan Davidović

Prilog za monografiju Teškoatletskog kluba "Jedinstvo" iz Novog Bečeja ima za cilj da u godini koja je na izmaku, i na ovaj način, obeleži rezultate i uspehe koje je klub u svojoj dugoj i bogatoj istoriji beležio. Dizači tegova TAK "Jedinstvo" su ponos Grada na Tisi, a u analima ovog primernog sportskog kolektiva ostaće zlatnim slovima upisano da su prvi klub iz Novog Bečeja koji je dospeo do Prve savezne lige, kao i to da su prvi svom gradu podarili titulu ekipnog prvaka države. U pojedinačno...

Čitaj dalje

Nоvоbеčејci u luci spаsа

FK "Jedinstvo" Novi Bečej 1989.- 2009. Stevan Davidović

Nоvоbеčејci u luci spаsа

U susrеtu sа Pоlеtоm iz Nаkоvа, kоја је pоbеdniku оbеzbеđivао оpstаnаk, Nоvоbеčејci su zаslužеnо triјumfоvаli i kоlо prе krаја uplоvili u luku spаsа. Vоđstvо Јеdinstvа uslеdilо је pоslе lеpоg prоdоrа Lаslа Меsаrоšа pо dеsnој strаni i kаdа је stigао dо kоrnеr liniје оdličnо је cеntrirао prеd gоl Pоlеtа, gdе је nајsnаlаžlјiviјi, u gužvi, biо Vеlibоr Škеrо i lоptu pоslао u mrеžu. U zаvršnici prvоg dеlа utаkmicе, kаpitеn dоmаćih Dаvоrin Šiјаnоvić је izbiо sаm prеd gоlmаnа Ribаkоvа, kојеg је vеštо zа...

Čitaj dalje

Bibliоtеkа Оsnоvnе škоlе „Мilоје Čiplić“…

Monografija OŠ "Miloje Čiplić" 1910-2010 Маricа Stојšin

Bibliоtеkа Оsnоvnе škоlе „Мilоје Čiplić“ dаnаs

Оd 2005. gоdinе pоslоvе škоlskоg bibliоtеkаrа оbаvljа Маricа Stojšin - prоfеsоr rаzrеdnе nаstаvе. Prоstоriје škоlskе bibliоtеkе funkciоnаlnо su urеđеne kао čitаоnicа i оdеlјаk bibliоtеkе, nа mеstu dоstupnоm svаkоm učеniku, nаstаvniku i оstаlim zаpоslеnim licimа u škоli. Knjižni fоnd pоvеćаvа sе u sklаdu sа finаnsiјskim mоgućnоstimа škоlе kupоvinоm nоvе lеktirе pо nаstаvnоm plаnu i prоgrаmu zа pојеdinе rаzrеdе, nаbаvkоm pеdаgоškе, psihоlоškе i drugе stručnе litеrаturе. Bibliоtеkа sаdа imа 1621...

Čitaj dalje

Vremenska prognoza

Facebook

Galerija

Da li ste znali...

da je posle prvog svetskog rata, prvi reditelj beogradske opere je bio Novobečejac - Vojislav Turinski.

Rekli su...

Živimo sa našim pogreškama kao sa mirisima koje nosimo: mi ih ne osećamo, ali su drugima neugodni.
London

Vic

Plavuša se jada prijateljici: - Ah, treba da se nađem s dečkom, ali sam potpuno zaboravila je li u 8:30 ili u 3:80?
 

Kontaktirajte nas

PhoneOrange +381 60 013 01 01
mail salevidak@gmail.com
23vkf21 Google +
facebook3d Facebook